Tio1608-D2 I/O Rack

Dante Stagebox ความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

Tio1608-D2 คือ แร็ค I/O รองรับการใช้งาน Dante พร้อมอินพุตไมโครโฟน/ไลน์ 16 ช่องและเอาท์พุตไลน์ 8 ช่อง ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อควบคุมค่าเกนจากคอนโซลซีรีส์ TF และ DM3 ได้จากระยะไกล และสร้างระบบสเตจบ็อกซ์ที่ใช้งานง่าย ผลิตภัณฑ์ Tio1608-D2 นี้ยังรองรับ 96k ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแร็ค I/O ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น RIVAGE PM หรือ DME7 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ความสามารถรอบด้านและ ความสามารถในการปรับขนาดของ Dante

มาตรฐานของเครือข่ายระบบเสียง Dante ถูกนำมาประยุกต์ใช้ใน DM3 และซีรีส์ TF รวมทั้งดิจิตอลมิกเซอร์ CL และ QL โดยคุณสามารถใช้งานคอนโซลรุ่นต่างๆ นี้ร่วมกับ Tio1608-D2 หรือแร็ค I/O ซีรีส์ R ได้อย่างอิสระเพื่อสร้างสรรค์ระบบตามสเกลที่ต้องการและงบประมาณของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานแพตช์เสียงได้ผ่านทาง “Dante Controller” และควบคุม Remote HA ผ่านซอฟต์แวร์ “R Remote”

*โปรดจำไว้ว่าคุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่น Remote HA บนผลิตภัณฑ์ Tio1608-D2 ผ่านทางพอร์ตหลักเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นการควบคุม Remote HA ของผลิตภัณฑ์ Tio1608D2 ได้บนระบบเครือข่ายรอง แม้จะใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกับ TF หรือคอนโซล CL/QL ก็ตาม

Tio1608-D2 I/O Rack

Tio1608-D2 คือ แร็ค I/O ที่มี Dante พร้อมอินพุตไมโครโฟน/ไลน์ 16 ช่องและเอาท์พุตไลน์ 8 ช่อง

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง