ซีรีส์ R (USB)

BYPASS USB จะทำงานเมื่อการสื่อสาร USB ถูกรบกวนโดยมีสาเหตุมาจากสถานะของเครื่องพีซีหรือสถานะการเชื่อมต่อ USB โดยจะช่วยลดผลกระทบของสัญญาณขาดหายที่เกิดขึ้นเมื่อการสื่อสาร USB ถูกรบกวน ยกตัวอย่างเช่น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับสัญญาณเสียงที่มาจากเครื่องพีซี หากอัตราสุ่มสัญญาณ Dante เปลี่ยนแปลง หรือหากการเชื่อมต่อ USB เข้ากับเครื่องพีซีถูกรบกวน โหมดดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นบายพาส

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งค่าออดิโอสำหรับแร็คที่ต้องการไว้ที่ Through หรือ Mute ในโหมดบายพาส การตั้งค่าแรกเริ่มคือ Bypass

คุณจะสามารถปรับระดับต่าง ได้เมื่อตั้งค่าออดิโอไว้ที่ Through หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกค่า โปรดตั้งค่าเครื่องพีซีของคุณโดยปฏิบัติดังนี้

- ปิด Wi-Fi และ Bluetooth

- หยุดการอัพเดต Windows ไว้ชั่วคราว

- หยุดการทำงานของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไว้ชั่วคราว

- ยกเลิกการใช้งานออดิโอไดรเวอร์ที่ไม่จำเป็น

ต้องให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Yamaha Steinberg USB Driver เวอร์ชั่นที่ถูกต้อง

คุณสามารถใช้งาน RUio16-D บน Apple Silicon Macs ได้ สำหรับเครื่อง Mac ที่ใช้ Apple silicon ขั้นตอนการติดตั้ง Yamaha Steinberg USB Driver จะแตกต่างออกไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของการตั้งค่าความปลอดภัยบน macOS สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติจะอธิบายไว้ด้านล่าง