ซีรีส์ R (USB)

VST Rack Pro

Yamaha RUio16-D: VST Rack Pro Download

ซอฟต์แวร์ VST Rack Pro ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ RUio16-D นี้เป็นซอฟต์แวร์โฮสต์แบบปลั๊กอินซึ่งใช้ปลั๊กอิน VST ช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์เอฟเฟกต์แร็คได้ตามต้องการ

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RUio16-D Owner's Manual [3.8MB]
RUio16-D Technical Specifications [683KB]
VST Rack Pro Plug-in Reference [8.9MB]
VST Rack Pro Plug-in Reference (HTML) [English]
VST Rack Pro User's Guide [989KB]
VST Rack Pro User's Guide (HTML) [English]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CAD Data (RUio16-D) [153KB]
Data Sheet (RUio16-D) [593KB]