เครื่องเสียงพีเอ

การประยุกต์ใช้งาน

สินค้า

ปล่อย Network Driver V1.2.4 สำหรับ Windows 10

รองรับ Windows 10 แล้ว ต้องติดตั้ง Network Driver บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อควบคุม DME-N, DSP5D, M7CL หรือ LS9 ผ่านอีเทอร์เน็ต