เครื่องเสียงพีเอ

การประยุกต์ใช้งาน

สินค้า

ProVisionaire Control/Touch V3.9.0 วางจำหน่ายแล้ว

คุณสมบัติใหม่ๆ: ขณะนี้รองรับเครื่องสลับสัญญาณดิจิตอล IDK ซีรีส์ MSD-S MSD-S72, MSD-S71, MSD-S52 และ MSD-S51

เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 5.0 จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานคุณสมบัติใหม่ๆ การควบคุมและโหมดการทำงานร่วมกันได้สำหรับระบบดิจิตอลมิกเซอร์ RIVAGE PM

Yamaha ได้เผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับระบบดิจิตอลมิกเซอร์ซีรีส์ RIVAGE PM เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ ทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานและปลั๊กอิน Master Buss Processor รุ่นใหม่ของ Rupert Neve Designs (RND)

ทั้งนี้ Yamaha ได้เพิ่ม ST2110-30 เพื่อรองรับระบบดิจิตอลมิกเซอร์ซีรีส์ RIVAGE PM

เนื่องจากมีการอัพเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของระบบดิจิตอลมิกเซอร์ซีรีส์ RIVAGE PM ปัจจุบันจึงมี ST2110-30 ของ SMPTE เพื่อรองรับการอัพเดตร่วมกับฟังก์ชั่นมาตรฐาน Dante

ปล่อยเฟิร์มแวร์ RIVAGE PM V4.72 และ RIVAGE PM Editor V4.7.2

แก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันบางอย่างซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หน้าจอระบบสัมผัส LCD ไม่สามารถใช้งานได้ และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ปล่อย Yamaha LAN Monitor V1.6.4

คุณสมบัติใหม่ๆ:ปัจจุบันนี้ Yamaha LAN Monitor สามารถจัดการให้ SWX3220/2320 กลายเป็นลูกข่าย L2MS ได้ และยังสามารถแก้ไขจุดบกพร่องบางอย่างได้ด้วย