น้ำมันหล่อลื่นท่อเทียบเสียง

น้ำมันหล่อลื่นท่อเทียบเสียงได้รับการคิดค้นขึ้นโดยเฉพาะสำหรับใช้งานกับท่อเทียบเสียงตัวที่ 1 และ 3 ของทรัมเป็ตและคอร์เนต โดยเฉพาะเครื่องที่มีการติดตั้งทริกเกอร์

น้ำมันหล่อลื่นท่อเทียบเสียง

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง