น้ำมันหล่อลื่นท่อเทียบเสียง

หยดน้ำมันสองถึงสามหยดลงบนพื้นผิวท่อด้านใน จากนั้นสไลด์ท่อไปมาสองถึงสามครั้งเพื่อให้น้ำมันกระจายทั่วพื้นผิว

น้ำมันสังเคราะห์ 100% นี้จะช่วยให้สไลด์ได้คล่องแคล่ว ราบรื่นยาวนาน

และยังช่วยยืดอายุผิวเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนบนลูกสูบและบริเวณโดยรอบ