ยางรองที่พักนิ้วโป้ง

ยางรองที่พักนิ้วโป้งสามารถติดเข้ากับคลาริเน็ต โอโบ และรีคอร์เดอร์ได้ง่าย เพื่อช่วยลดอาการล้าบริเวณนิ้วโป้งของผู้เล่น

ยางรองที่พักนิ้วโป้ง

  • สำหรับคลาริเน็ต / โอโบ / รีคอร์เดอร์

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง