ยางรองที่พักนิ้วโป้ง

- ยางรองนี้ทำจากยางซิลิโคนซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อที่พักนิ้วโป้งเคลือบเงินหรือเคลือบแลคเกอร์

- ยางรองนี้สามารถติดตั้งได้กับที่พักนิ้วโป้งทั้งแบบปรับได้และแบบปรับไม่ได้

- ใช้งานได้ดีที่สุดกับที่พักนิ้วโป้งที่มีความลึกระหว่าง 13 ถึง 15 มม.

(D ในรูปภาพด้านล่างนี้)