กระดาษซับชนิดมีแป้ง

กระดาษซับนวมชนิดมีแป้งแบบกึ่งโปร่งใสมีไว้สำหรับขจัดคราบเหนียวบนนวม เพื่อให้คีย์ตอบสนองดีขึ้น

กระดาษซับชนิดมีแป้ง

50 แผ่น

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง