กระดาษซับชนิดมีแป้ง

ขั้นแรก ให้กำจัดความชื้นออกจากนวมให้หมดโดยใช้กระดาษซับ

สอดกระดาษซับชนิดมีแป้งไว้ระหว่างรูบังคับเสียงกับนวมโดยหันด้านที่ไม่มีตัวอักษรเข้าหานวม จากนั้นค่อยๆ ปิดคีย์กด 2-3 ครั้ง

ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว 2-3 ครั้งโดยเปลี่ยนตำแหน่งกระดาษซับทุกครั้ง

- ห้ามนำกระดาษออกในขณะปิดคีย์กดอยู่