แส้ทำความสะอาดเครื่องลมประสิทธิภาพสูง

คำแนะนำในการใช้งาน

1. สอดจุกของแกนเข้าไปในท่อจนกว่าหัวเสียบของแกนจะโผล่ออกมาที่ปลายด้านตรงข้าม

2. ปรับตำแหน่งของแปรงให้อยู่ตรงกลางโดยการดึงแกนไนลอนไปมาเพื่อให้แปรงสัมผัสกับส่วนที่คุณต้องการทำความสะอาด

3. ดึงแกนไนลอนแต่ละด้านสลับไปมาเพื่อให้แปรงสามารถทำความสะอาดภายในท่อได้ทั่วถึง

4. จับแกนไนลอนด้านหนึ่งไว้ แล้วค่อยๆ ดึงออก

5. ใช้น้ำเปล่าล้างสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่บนแปรงออก

คำเตือน

・ห้ามสอดแส้ทำความสะอาดเครื่องลมประสิทธิภาพสูงเข้าไปในตัวเครื่องหลักของเครื่องดนตรี เพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้แส้ทำความสะอาดติดได้

・หากจุกของแกนติดขัด ให้หยุดการสอดแล้วค่อยๆ ดึงออก

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

・ห้ามบิดหรือพันแส้ทำความสะอาดรอบๆ คอของคุณ เพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้

・เก็บผ้าให้ห่างจากเปลวไฟ

・อย่านำไปใช้ในบริเวณที่มีเด็กเล็กอยู่