แส้ทำความสะอาดเครื่องลมประสิทธิภาพสูง

สามารถใช้ได้กับเครื่องลมของ Yamaha

ขนาดเล็ก

  ท่อเทียบเสียงหลัก ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4 ท่อเทียบเสียงอื่นๆ
ทรัมเป็ต ได้ ได้ ได้ ได้ - -
คอร์เน็ต ได้ ได้ ได้ ได้ - -
ฟลูเกิลฮอร์น ได้ ได้* ได้ ได้* - -
ฮอร์น ได้ ได้** ได้ ไม่ได้ - ได้
อัลโต้ฮอร์น ได้ ได้ ได้ ได้ - -
เมลโลโฟน ได้ ได้ ได้ ได้ - -

ขนาดใหญ่

  ท่อเทียบเสียงหลัก ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4 ท่อเทียบเสียงอื่นๆ
บาริโทน ได้ ได้ ได้ ได้ - -
ทรอมโบน ได้ - - - - ได้
ยูโฟเนียม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ทูบา ได้ ได้ ได้ ได้*** ได้ ได้

*สำหรับท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 และตัวที่ 3 ของฟลูเกิลฮอร์น ค่อยๆ สอดแส้ทำความสะอาดเครื่องลมประสิทธิภาพสูงเข้าไปในท่อจากปลายด้านที่ใกล้ที่สุดไปยังรูท่อปล่อยน้ำลาย

** สำหรับท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1 ของเฟรนช์ฮอร์น ให้สอดแส้ทำความสะอาดเข้าไปในท่อจากด้านที่เป็นส่วนโค้ง

*** ห้ามใช้แส้ทำความสะอาดนี้กับท่อเสียงลูกสูบพิเศษของทูบา (เช่น ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3 ของรุ่น YBB-105, YBB-201,YBB-321, และท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 5 ของรุ่น YCB-861) เนื่องจากแส้ทำความสะอาดนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งท่อ

แส้ทำความสะอาดนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องดนตรีบางแบรนด์และบางรุ่น