ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Smart Device Connection Manual for iPhone/iPad (iPhone/iPad Connection Manual) [1.5MB]
Computer-related Operations (language selectable) [English]
P-45 MIDI Reference [58KB]
P-45 Owner's Manual [2.2MB]