เปียโน P ซีรีส์

P Series gives you the dynamic, high-quality sound and natural piano touch response they expect from Yamaha - manufactures of world class acoustic pianos for more than a century. These Yamaha hallmarks, along with a high-quality built-in stereo speaker system are packed into a slim.

P-125

ราคา: ฿ 26,900 (E-Marketplace / แบ่งชำระแบบผ่อน 10 เดือน ราคา: ฿ 28,900.00 )
L-125 แท่นวางคีย์บอร์ดและเก้าอี้

เปียโนของคุณ

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

P-45

ราคา: ฿ 17,900 (E-Marketplace / แบ่งชำระแบบผ่อน 10 เดือน ราคา: ฿ 19,400.00 )
[L-85 แท่นวางคีย์บอร์ด ราคา: ฿ 3,500] [เก้าอี้ ราคา: ฿ 2,500]

Enjoy the real feel of a piano anywhere. This compact and stylish digital piano is simple to use.

P-115 ยกเลิกการผลิต

Complete with a full array of functions and piano quality. A compact digital piano with a modern stylish design.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

P-255 ยกเลิกการผลิต

Contemporary portable digital piano for all musicians, suitable for both serious practice and live performance

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

P-105 ยกเลิกการผลิต

Compact and portable digital piano with authentic piano quality

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

P-35 ยกเลิกการผลิต

Compact type portable piano with slim design and simple functions

P-155 ยกเลิกการผลิต

Simple and Stylish design. Authentic piano feel with GH keyboard, and 4-level AWM Dynamic Stereo Sampling.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย