เครื่องบันทึกเสียง USB

Recording & Share

Record the sound of musical instruments to your iOS devices via the built-in microphone.

Each recording max is 30 minutes. (Wav, 44.1KHz, 16bit)

Share it on SoundCloud.

Copy&Paste audio files between iOS apps (AudioCopy)

Wave Edit

Easy wave editing function (trimming, normalizing)

Signal processing is available. (Equalizer, Noise Suppression, Reverb, Gain)

Undo function.

และ DME24N ยังมีฟังค์ชันประสิทธิภาพสูง พร้อมอนาล็อก เฮด-แอมปลิฟายเออร์ที่ให้เสียงเทียบได้กับมิกเซอร์รุ่นท็อป หมายเหตุ:สำหรับรูปแบบ 48-kHz

To register SoundCloud, please see the URL.

 http://soundcloud.com/