กลองชุดรุ่น Tour Custom

Yamaha | Kendrick Scott Drum Performance | Tour Custom

กลองสแนร์รุ่น Yamaha Tour Custom กับ Shoji Hirakawa

Fabian Koke x กลองชุดรุ่น Yamaha Tour Custom

Mark McLean x กลองชุดรุ่น Yamaha Tour Custom

Efa Etoroma Jr. x กลองชุดรุ่น Yamaha Tour Custom

Marito Marques x กลองชุดรุ่น Yamaha Tour Custom

Mark Kelso x กลองชุดรุ่น Yamaha Tour Custom