กลองชุด Live Custom Hybrid Oak

ในชุดประประกอบด้วย

  เบสดรัม ฟลอร์ทอม
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความลึก) 24"x16" 22"x18" 22"x16" 20"x16" 18"x14" 18"x16" 16"x15" 14"x13"
หมายเลขรุ่น LHB2416 LHB2218 LHB2216 LHB2016 LHB1814 LHF1816 LHF1615 LHF1413
  กลองทอม กลองสแนร์
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความลึก) 14"x11" 13"x9" 12"x8" 10"x7" 8"x7" 14"x5.5"
หมายเลขรุ่น LHT1411 LHT1309 LHT1208 LHT1007 LHT0807 LHS1455

ชุดกลองทอม

หมายเลขรุ่น ฟลอร์ทอม กลองทอม ขาแขวนกลองทอม
LHP6F3 LHF1615 LHT1208 LHT1007 TH945B
LHP4F3 LHF1413 LHT1208 LHT1007 TH945B