กลองชุด Live Custom Hybrid Oak

กลองชุด Live Custom Hybrid Oak ของ Yamaha โดยคุณ Satoshi Bandoh

พาทัวร์โรงงานผลิตกลองของ Yamaha โดยคุณ Akira Jimbo

กลองชุด Live Custom Hybrid Oak ของ Yamaha