มั่นใจได้ในประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะผ่านไปอีกหลายปี

Ensuring optimal performance for many years to come image

การฝึกอบรมช่างเทคนิคด้านเปียโนเพื่อช่วยดูแลให้เปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

สถาบัน YAMAHA PIANO TECHNICAL ACADEMY ได้ผลิตนักปรับตั้งเสียงเปียโนที่ยอดเยี่ยมมากมาย

The Yamaha piano technical academy produces many excellent piano tuners image

เปียโนมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีสภาพแม่นยำตามธรรมชาติ เปียโน ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติมากมาย เช่น ไม้และขนสัตว์ ซึ่งไวต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม รวมถึงอุณหภูมิและความชื้น และมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ดังนั้น การดูแลรักษาเป็นประจำ เช่น การปรับตั้งเปียโน จะช่วยให้สามารถเล่นเปียโนในสภาพที่ดีได้เป็นระยะเวลานาน Yamaha จึงได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมช่างเทคนิคด้านเปียโนเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นเปียโนที่พวกเขารักได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และนี่คือบทบาทของสถาบัน Yamaha Piano Technical Academy สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ได้ผลิตช่างเทคนิคด้านเปียโนมาแล้วกว่า 2,000 คนด้วย โดยอยู่ติดกับโรงงาน Kakegawa ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตเปียโนของ Yamaha

หลักสูตรขั้นสูงสำหรับเทคนิคด้านการปรับตั้งเปียโนในระดับที่สูงขึ้น

An dvanced course for higher level tuning techniques image

สถาบัน Yamaha Piano Technical Academy มี “หลักสูตรทั่วไป” เกี่ยวกับเทคนิคการปรับตั้งเปียโนตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และ “หลักสูตรขั้นสูง” ซึ่งช่างเทคนิคด้านเปียโนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเปียโนของ Yamaha ทั่วโลกจะได้เรียนรู้เทคนิคการปรับตั้งเปียโนขั้นสูงเพิ่มเติม “หลักสูตร GP Course” และ “หลักสูตรมาสเตอร์ GP” จะสอนเกี่ยวกับการปรับตั้งเปียโนและเทคนิคการปรับตั้งเปียโนแกรนด์ ในขณะที่ “หลักสูตรเปียโนแกรนด์คอนเสิร์ต” เป็นระดับสูงสุดของการปรับตั้งเปียโนและการฝึกอบรมด้านเทคนิค สอนโดยใช้เปียโนแกรนด์คอนเสิร์ต CFX ของ Yamaha โดยติดตั้งจูนเนอร์เปียโนเพื่อใช้ทักษะบนเวทีคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และปฏิสัมพันธ์กับนักเปียโนมืออาชีพโดยตรง ด้วยเหตุนี้ Yamaha จึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมทางดนตรีผ่านการฝึกอบรมช่างเทคนิคประจำคอนเสิร์ตผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือศิลปิน

การอบรมบุคลากรและสร้างคุณค่าให้กับเปียโน

Nurturing people and valuing the piano image

การใช้เทคนิคใหม่ๆ ที่ก้าวหน้ากว่าวิธีการดั้งเดิม ทำให้เทคโนโลยีการปรับจูนของ Yamaha และการศึกษาด้านจูนเนอร์ได้รับการยอมรับโดยอุตสาหกรรมเปียโนและดนตรีอย่างมาก แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราว ที่สถาบัน Yamaha Piano Technical Academy สิ่งไม่สำคัญไม่แพ้กันคือการบ่มเพาะความเข้าใจในดนตรีและอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของนักเปียโนให้ดีที่สุด

เปียโนที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ดังนั้น Yamaha จึงปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เครื่องดนตรีจะได้รับความรักและการหวงแหนตราบนานเท่านาน

โรงงานคาเคกาวะ - วิธีการผลิตเปียโนแกรนด์ของ YAMAHA

WAVE

เปียโน TransAcoustic™

เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นและการฝึกฝนของคุณไปอย่างสิ้นเชิง มอบอิสระให้กับการแสดงอะคูสติก

ไซเลนท์เปียโน

ความเงียบที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

เปียโน Disklavier

เปียโนที่นำสมัยที่สุดในโลก

อัพไรท์เปียโน

สร้างมาตรฐานให้กับเปียโนแนวตั้งในตลาด