คู่มือเครื่องดนตรี: เปียโน

เปียโนเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดที่สร้างเสียงโดยการเคาะที่สายด้วยค้อน มีคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นด้วยช่วงเสียงที่กว้างและความสามารถในการเล่นคอร์ดได้อย่างอิสระ เป็นเครื่องดนตรีที่มีได้รับความสนใจในวงกว้าง

* เนื้อหานี้อ้างอิงจากหน้าเว็บในเว็บไซต์ด้านล่าง: