การผลิตที่ยั่งยืนในอีก 100 ปีข้างหน้า

Sustainable production for the next 100 years image

การปลูกต้นไม้ที่ใช้ในการผลิตเปียโนที่ยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการริเริ่ม ‘OTO-NO-MORI’ เพื่อสร้างสรรค์ป่าไม้ที่ยั่งยืน

The oto-no-mori initiative for creating sustainable forests image

เปียโนส่วนใหญ่ผลิตจากไม้ ดังนั้น จึงมีการใช้ต้นไม้จำนวนมากในการผลิต ในอดีต ฮอกไกโด ซึ่งเป็นเกาะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น มีป่าไม้ Sakhalin Spruce ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตซาวด์บอร์ดของเปียโน Yamaha อย่างไรก็ตาม ไม้ที่ใช้ในการผลิตซาวด์บอร์ดในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากยุโรปและอเมริกาเหนือ เนื่องจากการลดจำนวนลงของป่าไม้เหล่านี้

นอกจากนี้ยังมีป่าไม้สปรู๊ซมากมายที่คนร่วมกันปลูกในฮอกไกโด โดยมีการปลูกหลังจากที่พื้นที่นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว Yamaha ได้ส่งเสริมโครงการริเริ่ม ‘Oto-no-Mori’ ให้คนร่วมกันปลูกป่าสปรู๊ซ เพื่อนำไม้มาใช้ในการผลิตเครื่องดนตรี เราสร้างทรัพยากรไม้สปรู๊ซที่ยั่งยืนนี้ขึ้นเพื่อรองรับการผลิตเปียโนในอีก 100 ปีข้างหน้า ผ่านการบริหารจัดการที่เหมาะสมและการปลูกป่าเหล่านี้

การปลูกป่าที่ยั่งยืนนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

Contributing to the development of local communities through the creation of sustainable forests image

บริษัท Kitami Mokuzai Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ Yamaha ที่ผลิตซาวด์บอร์ดเปียโน Yamaha ตั้งอยู่ในเมืองมอนเบ็ทสึ ฮอกไกโด ในปี 2016 บริษัท Kitami Mokuzai ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงกับสำนักส่งเสริมทั่วไปโอคอตสค์และ Engaru Town แห่งเมืองมอนเบ็ทสึ เกาะฮอกไกโด สำหรับการปลูกป่า ‘Okhotsk Oto-no-Mori’ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันสร้างผืนป่าที่ยั่งยืนและรองรับความต้องการไม้ที่เพิ่มขึ้นจากป่าสปรู๊ซที่มนุษย์สร้างขึ้น

นอกจากนี้ Yamaha ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมกับเกาะฮอกไกโดในปี 2021 และได้ส่งเสริมการพัฒนาโครงการริเริ่ม ‘Oto-no-Mori’ ทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยข้อตกลงเหล่านี้ เราได้ทำงานร่วมกับบริษัทและชุมชนท้องถิ่นมากมายในการพัฒนาผืนป่า รวมถึงการตัด ‘ถนน’ ผ่านป่า และ ‘เมือง’ สีเขียวตามป่าสปรู๊ซที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเป็นของบริษัท Kitami Mokuzai และอื่นๆ

การดำเนินโครงการริเริ่มเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Implementing initiatives for a sustainable future image

เทศกาลปลูกต้นไม้ครั้งที่สามในป่า Engaru Town เกาะฮอกไกโดมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2022 โดยพนักงานประมาณ 70 คนของ Kitami Mokuzai และครอบครัวได้เข้าร่วมการปลูกต้นกล้า Sakhalin Spruce จำนวน 600 ต้น การวัดระยะด้วยเลเซอร์ในป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นของบริษัท Kitami Mokuzai ซึ่งมีต้น Sakhalin Spruce อายุ 15 ถึง 25 ปี จะใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับทางอุตสาหกรรม “FAZER R” การนำเทคโนโลยีการวัดระยะป่าไม้ที่พัฒนาโดยบริษัท Yamaha Motor Co., Ltd. ข้อมูลจากป่าประมาณ 35 เอเคอร์ ได้มาจากความสูงเหนือพื้นดินระยะ 80 เมตร และใช้ในการวิจัยพื้นฐานสำหรับการปลูก Sakhalin Spruce ในระยะยาว ร่วมกับการวัดต้นไม้จริงและข้อมูลทางสภาพแวดล้อมที่รวบรวมได้จากการลงพื้นที่จริง

เรามีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างทรัพยากรไม้ Sakhalin Spruce คุณภาพสูงที่มั่นคงขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการผลิตซาวด์บอร์ดของเปียโน และแก้ไขปัญหา ‘culture of wood’ ให้กับคนรุ่นต่อไป ควบคู่ไปกับกิจกรรมเหล่านี้

โรงงานคาเคกาวะ - วิธีการผลิตเปียโนแกรนด์ของ YAMAHA

WAVE

เปียโน TransAcoustic™

เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นและการฝึกฝนของคุณไปอย่างสิ้นเชิง มอบอิสระให้กับการแสดงอะคูสติก

ไซเลนท์เปียโน

ความเงียบที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

เปียโน Disklavier

เปียโนที่นำสมัยที่สุดในโลก

อัพไรท์เปียโน

สร้างมาตรฐานให้กับเปียโนแนวตั้งในตลาด