รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  :  รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    วันที่ 29-30 กันยายน 2555    
ณ   อุดรธานีฮอลล์   เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

1.    โรงเรียนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่
              •   โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต    จังหวัดนครราชสีมา
              •   โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)    จังหวัดนครราชสีมา

2.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)    จังหวัดนครราชสีมา

3.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต    จังหวัดนครราชสีมา

4.    รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   Guitar Solo    โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต    จังหวัดนครราชสีมา

5.    รางวัลดาวรุ่งน้องใหม่  ได้แก่
              •   โรงเรียนพนาศึกษา    จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน + VDO

โรงเรียนสนมวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนพนาศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอมตวิทยา
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนประทาย
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนหนองหานวิทยา
จังหวัดอุดรธานี

 

 

ภาพการประกาศรางวัล & ศิลปินรับเชิญ

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก