โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ภาพบรรยากาศการประกวด

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก

 

 

เทปบันทึกภาพการประกวด