โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)

ภาพบรรยากาศการประกวด

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก

 

 

เทปบันทึกภาพการประกวด