รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ : รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ  และปริมณฑล

 

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  
รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ และปริมณฑล    วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555    
ณ   ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.    โรงเรียนตัวแทนกรุงเทพฯ และปริมณฑล  จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่
              •   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    จังหวัดกรุงเทพฯ
              •   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ    จังหวัดกรุงเทพฯ

2.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายอนุรักษ์  แตงโสภา    โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    จังหวัดกรุงเทพฯ

3.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นางสาวกนกกร  ปานทัพ    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง    จังหวัดนนทบุรี

4.    รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายกฤษฎา  ศรีจันทร์รัตน์    ตำแหน่ง กลอง    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ    จังหวัดกรุงเทพ

5.    รางวัลดาวรุ่งน้องใหม่  ได้แก่
              •   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง    จังหวัดนนทบุรีภาพบรรยากาศการแข่งขัน + VDO

โรงเรียนบัวแก้วเกษร
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดอินทาราม
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดมะเดื่อ
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนนาหลวง
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
จังหวัดกรุงเทพฯ

 

 

ภาพการประกาศรางวัล & ศิลปินรับเชิญ

 

 

*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก