โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก

 

 

เทปบันทึกภาพการประกวด