โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศการประกวด

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก

 

 

เทปบันทึกภาพการประกวด