บริการจูนเปียโน / ซ่อมเปียโน

Do you know? : เปียโนที่บ้านเสียงเพี้ยนหรือไม่ ?

1. การเล่นเปียโนที่มีเสียงเพี้ยนเป็นประจำ จะทำให้เกิดความเคยชิน ซึ่งเป็นผลเสียต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการจดจำเสียงโน้ตดนตรีที่ผิดๆ
2. เปียโนหนึ่งหลังมี 88 คีย์ และมีสายเปียโนรวมทั้งหมด 230 เส้น โดยสายทั้งหมดต้องรับแรงดึงรวมกันกว่า 20 ตัน
3. สายเปียโนจะมีการยืดหดตัวตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่เปลี่ยนแปลง
4. เปียโนควรตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 6 – 10 นิ้ว ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 30% - 60% และอุณหภูมิห้องระหว่าง 15 °C –25 °C
5. เปียโนที่ได้รับการเปลี่ยนสายอาจเกิดอาการ เสียงเพี้ยนได้เร็วกว่าปกติ เพราะสายเปียโนใหม่ยังปรับสภาพไม่สมบูรณ์ อันเนื่องจากการรับแรงดึงมหาศาล ทำให้มีการยืดหดตัวหรือคลายตัวเร็วกว่าปกติ

"หัวใจและคุณภาพของเปียโนอยู่ที่ระบบกลไกคีย์เปียโนที่มีความละเอียดซับซ้อน จำนวนกว่า 5,500 ชิ้น ที่เป็นกลไกคุณภาพสูง และต้องการความแม่นยำในการทำงานสูงถึง 0.005 ม.ม. ทุกครั้งที่ทำการปรับตั้งเสียงจะได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาด้วยเสมอ"

 

Why tuning is needed? : ความสำคัญในการปรับตั้งเสียง

การเล่นเปียโนที่มีเสียงถูกต้องอยู่เป็นประจำ เป็นการสร้างพัฒนาการด้านการฟังและการจดจำเสียงโน้ตดนตรีที่ถูกต้องของผู้เล่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเล่น และการร้องเพลง ช่วยให้ร้องเพลงไม่เพี้ยนไปด้วย และที่สำคัญ เพลงที่คุณบรรเลงจะมีความไพเราะอย่างที่สุด ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเล่นเปียโนที่เสียงเพี้ยนอยู่เป็นประจำ จะทำให้เราจดจำเสียงที่ผิดๆจนเกิดความเคยชิน จนอาจทำให้รู้สึกว่เสียงที่เพี้ยนนั้นถูกต้องไปเลยทีเดียวนอกจากนั้นทุกครั้งที่ทำการปรับตั้งเสียง จะได้ตรวจสภาพกลไกภายในไปพร้อมๆ กันด้วย ทำให้เปียโนของคุณอยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นการบำรุงรักษาเปียโนของคุณให้มีอายุยืนยาวอีกด้วย

 

Is it the time? : ความถี่ในการปรับตั้งเสียง

การใช้งานปกติ ควรจะมีการปรับตั้งเสียงเปียโนปีละ 2 ครั้ง หรือปีละครั้งเป็นอย่างต่ำ ทั้งนี้อาจขึ้นกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งเปียโน โดยขึ้นอยู่กับการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเป็นสำคัญ

สำหรับเปียโนที่ได้รับการเปลี่ยนสายใหม่อาจจำเป็นต้องทำการปรับตั้งเสียง บ่อยครั้งกว่าปกติในช่วงแรก เพราะสายเปียโนใหม่โดยธรรมชาติ จะมีการยืดหดตัวอีกเล็กน้อย จนกว่าจะได้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับตั้งเสียงใหม่เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไกล หรือการขนย้ายโดยรถขนส่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

 

Yamaha Piano Specialist : “Your perfect sound is our job...”

กว่า 40 ปีของการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านดนตรีของยามาฮ่าในประเทศไทย ศูนย์บริการเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่าให้บริการปรับตั้งเสียงเปียโนและซ่อมบำรุงเปียโน โดยจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องโดยศูนย์ฝึกอบรมของยามาฮ่าทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการปรับแต่งเสียงเปียโนอย่างยาวนานเพราะเราคือ Yamaha ท่านจึงมั่นใจได้กับการใช้อะไหล่แท้ของยามาฮ่า ในการปรับแต่งซ่อมบำรุงทุกชิ้นส่วนกลไก เพื่อให้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเปียโนหลังเดิมของท่านและมีความสมบูรณ์สูงสุด

 

Service Rate : อัตราค่าบริการ

ชนิด Piano
ค่าบริการปรับตั้งเสียง
เปียโนยามาฮ่า
Up-right Piano 1,900 บาท
Grand Piano (GB1-C5) 2,400 บาท
Concert Grand Piano (C7-CFX) 4,500 บาท

***หมายเหตุ***
• ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• อัตราค่าบริการในพื้นที่ต่างจังหวัดโปรดติดต่อบริษัทฯ
• อัตราค่าบริการปรับตั้งเสียงเปียโนยามาฮ่า เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เฉพาะเปียโนยามาฮ่าที่นำเข้าโดย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

 

Yamaha Service Center : ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2215-2626 – 39 ต่อ 1237, 1238  (อะคูสติกเปียโน)  
โทรศัพท์ : 0-2215-2626 – 39 ต่อ 1501, 1502  (อิเล็กทรอนิกส์เปียโน) 
โทรสาร : 0-2216-2028
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

บริการแจ้งจูน / แจ้งซ่อมเปียโน

ท่านสามารถแจ้งขอรับบริการแจ้งจูน / แจ้งซ่อมเปียโนได้ ที่นี่

 

ช่างเทคนิคด้านเปียโน

นาย กมล อึ๊งศรีวงษ์

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับคอนเสิร์ตเปียโน

นายจักรพันธ์ นันตสุคนธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับคอนเสิร์ตเปียโน

นาย ธรรมรัตน์ ณ ระนอง

ผู้จัดการแผนก ช่างเทคนิคด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับมาสเตอร์แกรนด์เปียโน

นาย ดิเรก น้ำหอม

ช่างเทคนิคด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับแกรนด์เปียโน

นาย นริศ เสถียรมณีกุล

ช่างเทคนิคด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับแกรนด์เปียโน

นาย พลณัท สุขศรีมล

ช่างเทคนิคด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับแกรนด์เปียโน

นาย กมล จูงใจ

ช่างเทคนิคด้านเปียโน

ประกาศนียบัตรระดับอัพไรท์เปียโน (ซีเนียร์)