VXL ซีรี่ย์ “โมเดล P”

ตัวอย่างระบบ

ระบบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและการสัมมนาโดยใช้การฉายภาพที่ยอดเยี่ยมของ VXL1-16P เพื่อให้ได้ปริมาณเสียงเพียงพอและความคมชัดจนถึงหลังห้อง

โดยการใช้เครือข่ายระหว่างอินพุทกับเอาท์พุท เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดการจากการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

ตัวอย่างระบบ