ผลิตภัณฑ์: VXC รุ่น S

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Data Sheet (VXC Series "S model") [1.1MB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
EASE GLL Data for VXC Series Speakers (V3.0) - EASE Focus / EASE Address enabled [229KB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
BIM Data for Revit (VXC Series) [2.9MB]
CAD Data (VXC Series global) [3.6MB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
VXC8SB_VXC8SW_AB-C8S Owner's Manual [2.1MB]
VXS/VXC Series Painting Guide [357KB]
ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02

NS-1

NS-1 เป็นเครื่องมือจำลองและกำหนดค่าระบบที่ทรงพลังและครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน NEXO และ Yamaha สามารถกำหนดค่าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบต่างๆ ของ NEXO และ Yamaha ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

  • ดูเพิ่มเติม
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
DME Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [50KB]
MTX/MRX Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [55KB]
Processor settings for VXC Series Speakers [240KB]

Speakers for Commercial Installations

ลำโพง Yamaha (FRAME_ALL)

ลำโพง Yamaha (FRAME_9CAT)

ลำโพง Yamaha (FRAME_EACH)