ซีรีส์ CHR

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CHR15_CHR12M_CHR10 Owner's Manual [3.7MB]
UB-DXRDHR10 Owner's Manual [580KB]

CHR Series Leaflet

DHR Series / CHR Series Leaflet

Yamaha Loudspeakers Brochure

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CAD Data (CHR15, CHR12M, CHR10) [276KB]