ProVisionaire Control

ซอฟต์แวร์แผงควบคุมแบบกำหนดเองได้สำหรับระบบ PA ของ Yamaha

เพียงแค่ลากแล้ววางวิดเจ็ตต่างๆ เช่น Fader และสลับไปที่หน้าจอ คุณก็สามารถสร้างแผงควบคุมที่ดีที่สุดที่ใช้กับแอปพลิเคชันโดยเฉพาะ ตลอดจนฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็นในโปรเจ็กต์การติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรม ProVisionaire Control สามารถควบคุมอุปกรณ์ PA ของ Yamaha และตัวควบคุม NXAMPmk2 NEXO powered TD ได้หลายรุ่น นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันกับเครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ IDK เพื่อให้ครอบคลุมและง่ายต่อการควบคุมระบบภาพและเสียง นอกจากนี้ Provisionaire Control ยังมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบแบบครบวงจรสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงมืออาชีพของ Yamaha ซึ่งให้การจัดการแบบเจาะลึกผ่านทางเครือข่ายเครื่องเสียง ProVisionaire Control กลายเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่อำนวยความสะดวกและมอบความไว้วางใจได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

อุปกรณ์ที่รองรับ

ผลิตภัณฑ์ รุ่น
Signal Processor MTX3, MTX5-D, MRX7-D
Digital Mixing Console, Digital Mixer CL1, CL3, CL5, QL1, QL5
TF1, TF3, TF5, TF-RACK
เพาเวอร์แอมปลิฟลายเออร์ XMV4140, XMV4140-D, XMV4280, XMV4280-D, XMV8140, XMV8140-D, XMV8280, XMV8280-D
PC406-D, PC406-DI, PC412-D, PC412-DI
NEXO Powered TD Controller NXAMP4x1mk2, NXAMP4x2mk2, NXAMP4x4mk2
I/O EXi8, EXo8
Rio3224-D, Rio1608-D, Ri8-D, Ro8-D
Rio3224-D2, Rio1608-D2
Tio1608-D
Speaker System VXL1B-16P, VXL1W-16P
DZR315-D, DZR15-D, DZR12-D, DZR10-D, DXS18XLF-D, DXS15XLF-D
เครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ (IDK) MSD-501, MSD-502, MSD-701, MSD-702, MSD-6203(-DAN), MSD-6204(-DAN), MSD-6206(-DAN), MSD-6208(-DAN)

ระบบตรวจสอบขั้นสูงที่เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ

ในกรณีที่เป็นโรงละครหรือโรงภาพยนตร์ ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่น Multiple Monitoring ตามตำแหน่งต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณ เช่น มิกเซอร์ดิจิตอล, แร็ค I/O และเพาเวอร์แอมปลิฟลายเออร์ ผู้ควบคุมเพียงคนเดียวก็สามารถตรวจสอบและจัดการได้ทั้งระบบจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว และข้อผิดพลาดที่มองไม่เห็นจากภายนอกอุปกรณ์นั้นไม่เพียงแต่ตรวจพบได้ง่ายและรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีล็อกที่ทำให้ง่ายต่อการค้นหาว่าปัญหามีต้นเหตุมาจากที่ใด ProVisionaire Control เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการติดตามสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ รวมทั้งการป้องกัน ตรวจจับ และแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ ความสามารถที่ดีขึ้นในการตรวจสอบระบบเครื่องเสียงจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความน่าเชื่อถือให้กับระบบอย่างเห็นได้ชัด

CL5 และ Rio3224-D2: สถานะการทำงานและข้อมูลข้อผิดพลาดที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์

ห้องควบคุม: ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์

- มีความครอบคลุม

- ง่ายต่อการวิเคราะห์

- การแจ้งเตือนผู้ใช้

- ข้อมูลสนับสนุนที่ได้รับการจัดเก็บไว้อย่างถาวร

- อีเมลสนับสนุนแบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่นการตรวจสอบ

Product Model
Digital Mixing Console, Digital Mixer CL1, CL3, CL5, QL1, QL5
Power Amplifier PC406-D, PC406-DI, PC412-D, PC412-DI
I/O Rio3224-D2, Rio1608-D2

ตัวอย่างระบบ 1:เครือข่ายแบบ Dante สำหรับระบบ AV พรีเซนเทชั่น/BGM/ระบบเพจเจอร์เรียกคิวลูกค้า (Paging system) (ในบริษัท/การเรียนการสอน/งานเลี้ยงของโรงแรม)

- รวมการกระจายเสียงภายในองค์กรหรืออาคารและการควบคุมเสียงของแต่ละพื้นที่ไว้ในระบบ MRX7-D และควบคุมจัดการทั้งหมดนี้ด้วย Provisionaire Control

- ใช้มิกเซอร์ดิจิตอลเมื่อต้องการเพิ่มอินพุทของเสียงและการทำงานที่มีรายละเอียดมากขึ้นสำหรับการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion), การบรรยายหรือสัมมนา, การแสดงของวงดนตรี ฯลฯ

- ใช้ผู้ควบคุมเพียงคนเดียวในการควบคุมหรือตรวจสอบ CL5 และ Rio3224-D2 ได้จากคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่ติดตั้ง Provisionaire Control เอาไว้

- ระดับเสียงของห้องประชุมจะถูกควบคุมโดยแผงควบคุม "MCP 1" ที่ติดตั้งในแต่ละห้อง

ตัวอย่างระบบ 2 : สามารถควบคุมเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งภาพและเสียง (ห้องประชุม, หอประชุม, หอประชุมอเนกประสงค์, งานเลี้ยงของโรงแรม)

- ไมโครโฟน, เครื่องเล่นแผ่น Blu-ray, การเล่นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และการสลับสัญญาณภาพวิดีโอ ทั้งหมดนี้สามารถควบคุมได้จาก Provisionaire Control หรือ ProVisionaire Touch

- ใช้ฟังก์ชั่นมิกซ์เสียงอัตโนมัติของ MTX5-D Dugan เมื่อต้องการอินพุทของเสียงที่มากขึ้นสำหรับการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) และการบรรยายหรือสัมมนา สามารถจัดการระดับเสียงของไมโครโฟนแต่ละตัวเพื่อให้เสียงที่ชัดใสมากยิ่งขึ้นและลดเสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพงได้

Intuitive and simple approach to design flexible controllers

Microphone and CD player volume faders, ON/OFF switches and other widgets can be freely arranged on the design page with drag and drop operation. ProVisionaire Control provides an easy, intuitive way to create original controllers that are ideally configured for the target installation. Multiple design pages are available so that different control panels can be provided for different audio zones and/or users, with presets and parameter settings optimized for each.

ใช้ ProVisionaire Control เพื่อออกแบบ ProVisionaire Touch KIOSK

หน้าจอควบคุมสำหรับแอ็ปพลิเคชัน iPad ProVisionaire Touch KIOSK ได้รับการออกแบบมาโดยใช้ "ProVisionaire Touch" แต่การอัปเดตนี้ช่วยให้สามารถออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ "ProVisionaire Control" และส่งผ่าน Wi-Fi โดยตรง การทำงานร่วมกันของคอนโทรลเลอร์การออกแบบนี้เป็นข้อได้เปรียบเมื่อคุณต้องการสร้างคอนโทรลเลอร์จำนวนมาก

หมายเหตุ: ProVisionaire Touch KIOSK อาจมีปัญหาเมื่อเปิดไฟล์การตั้งค่าที่สร้างด้วย ProVisionaire Touch ขณะที่ไฟล์คอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นด้วย ProVisionaire Control กำลังถูกเปิดอยู่ ในกรณีนี้ โปรดรี-สตาร์ท ProVisionaire Touch KIOSK อีกครั้งและเปิดไฟล์คอนโทรลเลอร์

Editing functions that are convenient for designing controllers

ProVisionaire Control Version 3.0 provides controllers that are even more convenient and easier to use. For example, the designer can now specify a "Master style" that defines aspects such as the default color and font for each widget, and there's also a widget for interoperation with the SD card player function featured on the MTX/MRX series.

"Master Style"

This allows you to define and specify the widget design in order to efficiently create them in accordance with your own style. A style you specify can be saved as a file, and then shared with other instances of ProVisionaire Control.

"Widget list"

Widget Ver1.0 V3.0
Recall Button
Page Control Button
Direct Set Button
On/Off Button
Inc/Dec Button New
Direct Play Button New
Play Info New
Transport New
Track List New
Slider
Dial
Value New
Meter
Indicator New
Line
Rectangle
Ellipse
Polygon
Image New

User Level Access Control

ProVisionaire Control and ProVisionaire Control KIOSK have four user level management functions. By utilizing this function, it prevents controller users from accessing the operating system so that unintended control or design changes cannot occur.

Basic procedure: setup to operation

Step 1: Controller Design

Create a layout with widgets that perform the functions of faders and switches, and assign them to the required control devices.

Step 2: Check & Delivery

By using the controller function of PVC, use it as an actual controller to check the appearance and usability.

Step 3: Operation

Once the system is online, all compatible devices can be controlled. The tablet device can be mounted on a wall or other fixed surface, or used handheld for maximum remote control freedom and convenience.

ProVisionaire Control KIOSK

This software allows the Windows PC/Tablet to be set up to function as a dedicated controller, preventing users from accessing the operating system or other applications so that unintended control or design changes cannot occur. Operation widgets, such as faders and switches, and monitor functions are consolidated onto one screen with ProVisionaire Control. And, the use of ProVisionaire Control KIOSK will provide smooth and safe operation of a PA system.

NXAMPmk2

Available in 4 X 1300 Watts and 4 X 2500 Watts versions, the NXAMPmk2 combines advanced signal processing with state-of-the-art four channel Class D amplifiers to create a flexible, light-weight powering and control solution for NEXO loudspeaker systems.

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง