ซอฟต์แวร์ Commercial Installation Solutions Speaker Calculator (CISSCA)

โปรแกรมคำนวณวิธีการติดตั้งลำโพงเชิงพาณิชย์ (Commercial Installation Solutions Speaker Calculator (CISSCA)) เป็นแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่จะคำนวณจำนวนของลำโพงที่ต้องใช้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในห้องที่ระบุไว้โดยผู้ใช้ และรวมถึงระดับความดังของเสียงที่มีประสิทธิภาพของระบบ ผู้ใช้ระบุขนาดห้อง ประเภทของลำโพงที่ต้องการใช้ และตำแหน่งติดตั้งลำโพง

- วิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการประมาณจำนวนลำโพงที่ต้องใช้สำหรับโครงการต่างๆ

- การตั้งค่าและการใช้งานที่ง่ายดาย

- ฟังก์ชั่นแสดงผลรายงานจะมีระบบเอกสารที่สะดวกสำหรับข้อเสนอต่างๆ ของระบบ

Supported Speakers (V3.1)

Ceiling Speaker VXC4, VXC6, VXC8, VXC2F, VXC3F, VXC5F, S5 *, NS-IC400 *, NS-IC600 *, NS-IC800 *, VC4 *, VC6 *, VC8 *, VC4N, VC6N, VC8N
Surface Mount Speaker VXS5, VXS8, VXS3F, VXS3FT, VXS1ML, VS4, VS6, S15 *, S55 *, NS-AW392 *, NS-AW592 *, NS-AW992 *
Subwoofer VXS10S, VXS10ST, VXS3S, VXC8S

* Not available in some regions.

วิธีใช้

เลือกโหมด

ข้อมูลห้อง

การตั้งค่าลำโพง/รูปแบบการใช้งาน

จำนวนลำโพงโดยประมาณ

แผนผัง SPL ประสิทธิภาพสูง

แสดงผลรายงาน

โหมด AUTO

โหมด AUTO จะคำนวณจำนวนลำโพงที่ต้องใช้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย โดยโหมดนี้จะใช้ได้กับลำโพงติดเพดาน VXC4 เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1: ระบุขนาดห้องและความสูงของระดับหูผู้ฟัง สามารถใส่พิมพ์เขียวหรือภาพได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรูปแบบการติดตั้งของลำโพงติดเพดาน VXC4

ขั้นตอนที่ 3: ระบุรูปแบบการใช้งานระหว่างระบบเสียง BGM หรือ Speech

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการตั้งค่าและผลลัพธ์ในการประมาณจำนวนลำโพงที่ต้องใช้ สามารถปรับตำแหน่ง (ย้ายตำแหน่งหรือลดจำนวน) ของลำโพงแต่ละตัวได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างระดับความดังของเสียงที่มีประสิทธิภาพของระบบที่ได้ประมาณไว้และระดับความดังของเสียงเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่ม “รายงาน” เพื่อแสดงผลลัพธ์ในแบบฟอร์มรายงาน

โหมด ADVANCED

โหมด ADVANCED จะคำนวณจำนวนลำโพงที่ต้องใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยผู้ใช้พร้อมกับการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นและมีรายละเอียดที่มากขึ้น โดยโหมดนี้จะใช้ได้กับลำโพงติดเพดาน ลำโพงติดผนัง และซับวูฟเฟอร์ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุขนาดห้องและความสูงของระดับหูผู้ฟัง สามารถใส่พิมพ์เขียวหรือภาพได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทของลำโพงที่ต้องการใช้

ขั้นตอนที่ 3: ระบุประเภทการใช้งานและ SPL เป้าหมายในโครงการของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ระบุตำแหน่งติดตั้งลำโพง

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการตั้งค่าและผลลัพธ์ในการประมาณจำนวนลำโพงที่ต้องใช้ สามารถปรับตำแหน่ง (ย้ายตำแหน่งหรือลดจำนวน) ของลำโพงแต่ละตัวได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างระดับความดังของเสียงที่มีประสิทธิภาพของระบบที่ได้ประมาณไว้และระดับความดังของเสียงเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่ม “รายงาน” เพื่อแสดงผลลัพธ์ในแบบฟอร์มรายงาน

ดีไซน์ที่โดดเด่นของระบบลำโพง

การรักษาระดับความดังของเสียงให้สม่ำเสมอที่ระนาบการฟัง (ความสูงโดยเฉลี่ยของหูผู้ฟัง) เป็นเป้าหมายสำคัญในการออกแบบระบบลำโพง ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

ลำโพงติดเพดาน

ลำโพงติดเพดาน

โปรดทราบว่าองศาการกระจายเสียงปกติที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของลำโพงติดเพดานจะไม่เหมือนกับองศาการกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพจริงของลำโพง SPL ที่องศาการกระจายเสียงปกติต่ำกว่าแกน SPL อยู่ 6dB ซึ่งวัดจากระยะห่างที่คงที่จากลำโพง องศาการกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพคือองศาที่ SPL ต่ำกว่าแกน SPL ที่ระนาบการฟังอยู่ 6dB โดยปกติแล้ว องศาการกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ 70~80% ขององศาการกระจายเสียงปกติ CISSCA จะทำการคำนวณโดยยึดตามองศาการกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งติดตั้งของลำโพงติดเพดาน

พื้นที่ทับซ้อนมากสุด

ในตำแหน่งพื้นที่ทับซ้อนมากสุด จุด SPL ที่ -6 dB ของลำโพงหนึ่งตัวจะถูกจัดแนวให้ตรงกับแกนของลำโพงที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งวิธีนี้จะต้องใช้ลำโพงในจำนวนที่มากกว่า แต่จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุดในรูปแบบการใช้งานต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับระดับความดังของเสียงสูง

พื้นที่ทับซ้อนน้อยสุด

ตำแหน่งติดตั้งลำโพงแบบขอบจรดขอบอาจส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างพื้นที่ติดตั้ง ขอแนะนำให้ใช้วิธีติดตั้งแบบมีพื้นที่ทับซ้อนน้อยสุดเพื่อลดช่องว่างระหว่างพื้นที่ติดตั้ง

ขอบจรดขอบ

Yamaha ขอแนะนำให้ใช้วิธีติดตั้งแบบขอบจรดขอบซึ่งเป็นการกำหนดค่าที่นิยมใช้ทั่วไปในจัดตำแหน่งจุด -6 dB ของลำโพงที่อยู่ใกล้กัน ลำโพงติดเพดานของ Yamaha ทั้งหมดที่ผ่านการรับรองจาก CISSCA มีข้อได้เปรียบอย่างมากในรูปแบบการติดตั้งนี้

1.4 x ขอบจรดขอบ

ในการกำหนดค่านี้ จะมีการเว้นระยะห่างลำโพงมากกว่าการติดตั้งแบบขอบจรดขอบปกติถึง 1.4 เท่า ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดจำนวนลำโพงที่ใช้ได้ และจะส่งผลให้ประหยัดไฟมากขึ้น และ Yamaha ขอแนะนำวิธีติดตั้งนี้

2.0 x ขอบจรดขอบ

ในการกำหนดค่านี้ จะมีการเว้นระยะห่างลำโพงมากกว่าการติดตั้งแบบขอบจรดขอบปกติถึง 2 เท่า ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดไฟมากที่สุด แต่อาจส่งผลให้ระดับความดังของเสียงไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่

Surface Mount Speakers

Surface Mount Speakers

สามารถถ่ายทอดระดับความดังของเสียงที่สม่ำเสมอได้อย่างง่ายดายทั่วระนาบการฟังด้วยลำโพงต่างๆ ที่รวมอยู่ในแนวแกนของลำโพงหลักกับศีรษะของเป้าหมายที่อยู่ไกลสุด (ผู้ฟัง) ซึ่งได้ผลเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างและองศาการกระจายเสียง เมื่อแกนตั้งฉากอยู่ในแนวเดียวกันกับลำโพงแถวสุดท้าย ระดับความดังของเสียงที่ลดลงตามธรรมชาติที่ลำโพงแถวสุดท้ายและระดับความดังของเสียงที่ลดลงนอกแกนที่ลำโพงแถวที่ใกล้กว่าจะส่งผลให้การกระจายเสียงแบบ SPL มีความสม่ำเสมอ CISSCA จะช่วยให้สามารถปรับความเอียงของพื้นผิวที่ใช้ยึดลำโพงได้อย่างละเอียดเพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบสูงสุด

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CISSCA V3.1 User's Manual [1.3MB]
ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02

Speakers for Commercial Installations

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง