ซีรีส์ MA/PA

MA2120 MA2030a PA2120 PA2030a
วัตต์ 1kHz (THD+N=1%: 3Ω) 100W x 2 (20ms Burst) 30W x 2 (20ms Burst) 100W x 2 (20ms Burst) 30W x 2 (20ms Burst)
1kHz (THD+N=1%: 4Ω) 120W x 2 (20ms Burst) 30W x 2 (20ms Burst) 120W x 2 (20ms Burst) 30W x 2 (20ms Burst)
1kHz, THD+N=1%: 8Ω 100W x 2 (20ms Burst) 30W x 2 (20ms Burst) 100W x 2 (20ms Burst) 30W x 2 (20ms Burst)
High impedance: 100V line 120W x 2 or 200W x 1 60W x 1 120W x 2 or 200W x 1 60W x 1
High impedance: 70V line 120W x 2 or 200W x 1 60W x 1 120W x 2 or 200W x 1 60W x 1
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง ≤0.2% (Line in to Speaker out, Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω), ≤0.2% (Line in to Speaker out, Half Power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W) ≤ 0.1% (Stereo in to Speaker out @1kHz, Half power, 3Ω/4Ω/8Ω), ≤ 0.2% (Stereo in to Speaker out @1kHz, Half power, 70V/100V) ≤0.2% (Line in to Speaker out, Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω), ≤0.2% (Line in to Speaker out, Half Power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W) ≤ 0.1% (Line in to Speaker out @1kHz, Half power, 3Ω/4Ω/8Ω), ≤ 0.2% (Line in to Speaker out @1kHz, Half power, 70V/100V)
ความถี่ในการตอบสนอง 0dB, -2.5dB, +1.0dB (Line in to Line out, 20Hz to 20kHz), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Line in to Speaker out, 50Hz to 20kHz, 1W, 3Ω/4Ω/8Ω), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Line in to Speaker out, 90Hz to 20kHz, 1W, 70V/100V, 120W/200W) 0dB, -2.5dB, +1.0dB (Stereo in to Line out, 20Hz to 20kHz), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Stereo in to Speaker out, 50Hz to 20kHz, 1W, 3Ω/4Ω/8Ω), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Stereo in to Speaker out, 90Hz to 20kHz, 1W, 70V/100V) 0dB, -2.5dB, +1.0dB (Line in to THRU OUT, 20Hz to 20kHz), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Line in to Speaker out, 50Hz to 20kHz, 1W, 3Ω/4Ω/8Ω), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Line in to Speaker out, 90Hz to 20kHz, 1W, 70V/100V, 120W/200W) 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Line in to Speaker out, 50Hz to 20kHz, 1W, 3Ω/4Ω/8Ω), 0dB, -3.0dB, +1.0dB (Line in to Speaker out, 90Hz to 20kHz, 1W, 70V/100V)
Crosstalk ≤ -70dB (MIC/LINE input to other MIC/LINE input) ≤ -70dB (Stereo in to other Stereo in) - -
ตัวต่อเชื่อม I/O Speaker Output Barrier strip x 2 pairs Barrier strip x 2 pairs Barrier strip x 2 pairs Barrier strip x 2 pairs
Line Out LINE OUT: MONO RCA pin x2 (unbalanced) Stereo RCA pin (unbalanced) THRU OUT: MONO RCA pin (unbalanced) x2 -
คอนโทรล พอร์ต RJ-45 (for DCP4V4S, DCP1V4S , DCP4S), Remote (3.5mm Euro block 3-pin) RJ-45 (for DCP1V4S) RJ-45 (for DCP4V4S, DCP1V4S , DCP4S), Remote (3.5mm Euro block 3-pin) -
Mic Input - MIC IN 1: XLR combo jack (balanced), MIC IN 2: 3.5mm Euroblock (3-pin, balanced) - -
Stereo Input - ST IN 1: Stereo mini phone (3.5mm, unbalanced), ST IN 2 / ST IN 3: Stereo RCA pin (unbalanced) - LINE IN: Stereo RCA pin (unbalanced), 3.5mm Euroblock (3-pin, balanced) x 2
Input Level Mic input: -56dBu (Sensitivity), -36dBu (Nominal), -8dBu (Max before clip) / Line input (unbalanced): -30dBV (Sensitivity), -10dBV (Nominal), +10dBV (Max before clip) / Line input (balanced): -24dBu (Sensitivity), -4dBu (Nominal), +24dBu (Max before clip) Mic input: -76 dBu (Sensitivity), -66 dBu (Nominal), -22 dBu (Max before clip) / Line input: -10dBV (Sensitivity), -10dBV (Nominal), +10dBV (Max before clip) Line input (unbalanced): -10dBV (Sensitivity), -10dBV (Nominal), +10dBV (Max before clip) / Line input (balanced): +4dBu (Sensitivity), +4dBu (Nominal), +24dBu (Max before clip) Line input (unbalanced): -10dBV (Sensitivity), -10dBV (Nominal), +10dBV (Max before clip) / Line input (balanced): +4dBu (Sensitivity), +4dBu (Nominal), +24dBu (Max before clip)
Output Level -10dBV (LINE OUT, Nominal) -10dBV (LINE OUT, Nominal) -10dBV (THRU OUT, Nominal) -
โปรเซสเซอร์ Speaker EQ (VXS:Full Range, VXC, VXS10S/ST), HPF (150Hz), LPF (150Hz, 200Hz) Speaker EQ (VXS:Full Range, VXC), HPF (150Hz) Speaker EQ (VXS:Full Range, VXC, VXS10S/ST), HPF (150Hz), LPF (150Hz, 200Hz) Speaker EQ (VXS:Full Range, VXC, VXS10S/ST), HPF (150Hz), LPF (150Hz, 200Hz)
วงจรป้องกัน โหลด โปรเท็กชัน Power switch on/off: Mute the output*, Output voltage protection: Compress the output*, DC-fault: Power supply shutdown (*Restored automatically) Power switch on/off: Mute the output*, Output voltage protection: Compress the output*, DC-fault: Power supply shutdown (*Restored automatically) Power switch on/off: Mute the output*, Output voltage protection: Compress the output*, DC-fault: Power supply shutdown (*Restored automatically) Power switch on/off: Mute the output*, Output voltage protection: Compress the output*, DC-fault: Power supply shutdown (*Restored automatically)
แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน Thermal: Limit the output* → Mute* → Shutdown, Over current: Mute the output*, Integrated power limit: Compress the output* (*Restored automatically) Thermal: Limit the output* → Mute* → Shutdown, Over current: Mute the output*, Integrated power limit: Compress the output* (*Restored automatically) Thermal: Limit the output* → Mute* → Shutdown, Over current: Mute the output*, Integrated power limit: Compress the output* (*Restored automatically) Thermal: Limit the output* → Mute* → Shutdown, Over current: Mute the output*, Integrated power limit: Compress the output* (*Restored automatically)
เพาเวอร์ ซัพพลาย โปรเท็กชัน Thermal: Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Limit the output* →Power supply shutdown (*Restored automatically) Thermal: Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown Thermal: Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Limit the output* →Power supply shutdown (*Restored automatically) Thermal: Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown
แอมพลิฟายเออร์ คลาส Class D Class D Class D Class D
การระบายความร้อน Conventional cooling, bottom to up airflow Conventional cooling, bottom to up airflow Conventional cooling, bottom to up airflow Conventional cooling, bottom to up airflow
กำลังไฟที่ต้องใช้ 100V, 120V, 230V - 240V, 50Hz / 60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V - 240V, 50Hz / 60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz
ไฟฟ้าที่ใช้ 60W (1/8 max power, 4Ω, AC100V, pink noise at all channels) 30W (1/8max. power, 3Ω, AC 100V, pink noise at all channels) 60W (1/8 max power, 4Ω, AC100V, pink noise at all channels) 30W (1/8max. power, 3Ω, AC 100V, pink noise at all channels)
ขนาด กว้าง 480mm (18.9”) *1 215mm (8.5”) *1 480mm (18.9”) *1 215mm (8.5”) *1
สูง 45mm (1.8”) *1 54mm (2.1”) *1 45mm (1.8”) *1 54mm (2.1”) *1
ลึก 379mm (14.9”) *1 288mm (11.4”) *1 379mm (14.9”) *1 288mm (11.4”) *1
น้ำหนักรวม 4.9kg (10.8lbs) 1.8kg (4.0lbs) 4.8kg (10.6lbs) 1.8kg (4.0lbs)
อุปกรณ์เสริม AC power cable, 3.5mm Euroblock plug (6-pin) x 3, Euroblock pulg (3-pin) x 1, Owner's manual, Setup guide AC power cable, 3.5mm Euroblock plug (3-pin) x 1, Owner’s manual, Specification sheet AC power cable, 3.5mm Euroblock plug (6-pin) x 1, Euroblock pulg (3-pin) x 1, Owner's manual, Specification sheet AC power cable, 3.5mm Euroblock plug (3-pin) x 2, Owner’s manual, Specification sheet
ตัวเลือก DCP4V4S, DCP1V4S, DCP4S (Digital Control Panel) RKH1 (Rack-mount Accessory), DCP1V4S (Digital Control Panel) DCP4V4S, DCP1V4S, DCP4S (Digital Control Panel) RKH1 (Rack-mount Accessory)
Certificate ENERGY STAR - ENERGY STAR -
อื่น ๆ Operating Temperature: 0°C to + 40°C, Storage Temperature: -20°C to + 60°C, Rack-mountable when ensuring sufficient ventilation above and below the unit Operating Temperature: 0°C to + 40°C, Storage Temperature: -20°C to + 60°C, Rack-mountable when ensuring sufficient ventilation above and below the unit Operating Temperature: 0°C to + 40°C, Storage Temperature: -20°C to + 60°C, Rack-mountable when ensuring sufficient ventilation above and below the unit Operating Temperature: 0°C to + 40°C, Storage Temperature: -20°C to + 60°C, Rack-mountable when ensuring sufficient ventilation above and below the unit
I/O Connectors Mic/Line Input Input 1-6: 3.5mm Euroblock (6-pin, balanced) x 3 - - -
Line Input Input 7-8: Stereo RCA pin (unbalanced) x 2, Input 8: 3.5mm Stereo mini phone (unbalanced), Input 5-6: RCA pin (MONO SUM, unbalanced) x 4 - Input A-B:MONO RCA pin x 2 (unbalanced) or 3.5mm Euro block (6-pin, balanced) -
  • *1: MA2120 and PA2120: incl. knobs, rubber feet and rack-mounting ears / MA2030a and PA2030a : incl. knobs and rubber feet