TF-RACK ดิจิตอลมิกเซอร์

What's Dante

These pages explain basic information of Dante, focusing on the four keywords: “High quality,” “Simple,” “Scalable,” and “Secure.” The beginners also find it easy to understand Dante.

Dante เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายระบบเสียงที่พัฒนาโดย Audinate อุปกรณ์ Dante ในเครือข่ายเดียวกันจะตรวจหาอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถทำให้การตั้งค่าระบบง่ายขึ้นและลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ Dante ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบปลั๊กแอนด์เพลย์

คู่มือนี้จะเน้นไปที่การออกแบบเครือข่ายมากกว่าข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์และเครือข่าย Dante

Russ Long a highly regarded audio engineer, equipment reviewer, and author describes his first experience with the new Yamaha TF5 Digital Mixing Console.

Russ talks about how the intuitive design of TouchFlow Operation™ allowed him to have one of his quickest soundchecks ever. In his testimonial, he describes the benefits of QuickPro™ Presets, GainFinder™, 1-knob EQ™ for vocal, and the multi-touch screen.

Yamaha TF Series Digital Mixing Consoles - Sound Engineer Testimonial

This video will show you how mix for a 5-piece band in less than 5 minutes using the TouchFlow operation and QuickPro presets in TF.

Welcom to the TF Tutorial Videos. Andy Cooper is going to talk you through the TF series lineup, and show you the main points that are going to help you achieve more polished and professional results, without having to spend days reading a manual.

* English subtitles are available.

1. Introduction

How Yamaha's unrivaled digital mixer heritage has shaped the core concepts of the new TF series.

2. Overview

TF consoles may be compact, but they are overflowing with new features and tech. It's time to find out more!

3. Output Tuning

Find out how TF can make this important but time consuming job easier and faster!

4. Sound Check and Rehearsal

TF has many new features to speed up a sound engineer's workflow. Pick up some tips with this video.

5. Monitor Mixing

Musicians will be impressed with how quickly TF allows them to get a comfortable sound on stage. Find out how in this video.

6. Powerful Processing

Find out how to use the eight effect units of TF to transform a good sound mix into a professional one!

7. Recording and Playback

Stereo or multi-track, recording or playback, virtual sound-check or background music. TF makes it easy.

8. Editors and Apps

TF works with a number of helpful apps: find out how TF Editor, TF StageMix™ and MonitorMix can enhance your workflow, bring freedom and fun to your mix.

Once you have watched the Tutorial Video and understood how to use the TF Series, browse through our collection of Hints and Tips videos which show you how to get the most out of TF Series consoles, TF Editor and more. It sure will help increase productivity and your overall mixing experience.

1. Channel Labeling

Here is a useful tip for labeling each channel name. Please have your channel chart spreadsheet ready on your PC.

2. DCA Rollout

Find out how to effectively roll out the DCA channels on TF1 and TF3 (with less channels) by using TF StageMix.

3. Foot Controller

Are mixers supposed to be operated with hands only? By using Yamaha FC5 foot switch, you can also operate TF Series with your (or someone else’s) foot.

4. Fix Your Faders

This Vlog gives you handy maintenance to keep your TF, CL/QL, and RIVAGE PM mixing consoles working well. When the motor faders get out of alignment with each other, you can use the fader calibration function to correct the misalignment. This is a quick and easy solution to most fader behavior issues.

5. How to set up the applications

TF is featuring three applications that work seamlessly with the console: TF Editor, TF StageMix, MonitorMix. This video shows how to connect & set up these apps with wireless Wi-Fi using DHCP technology. These apps are using with different devices as following. “TF Editor” with PC, “TF StageMix” with iPad, “MonitorMix” with iPod.

6. Live Recording with Nuendo Live

This video shows how quick and easy it is to achieve a high quality, live multi-track recording using a Yamaha TF series digital mixer, the software of Steinberg Nuendo Live, and a computer.

7. Version 2.0 New Features

Discover and explore the key new features for Yamaha TF Series Version 2.0. This includes new effect types, new routing possibilities and several new shortcuts. See another video to learn about the Quick Config for Tio1608-D I/O racks.

8. Version 3.5 & 4 New Features

Yamaha's TF mixer has been a wise choice for these last few years for sound engineers requiring high quality sound with professional features while maintaining ease of use for new operators. And recently, there have been some good updates, so let's take a look at what's new.

9. คุณสมบัติใหม่ๆ สำหรับเวอร์ชั่น 4.5

มิกเซอร์ซีรีส์ TF ของ Yamaha มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา ในตอนนี้ซีรีส์ TF ได้มีการอัพเดตมาจนถึงเวอร์ชั่น 4.5 การอัพเดตนี้ประกอบด้วยค่าพรีเซ็ตไมค์ Audix รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของ USB และระบบเครือข่าย ในวิดีโอนี้ เราจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ฟังก์ชั่น USB และเครือข่าย

QLab Setup Guide for CL/QL/TF series

  • Masafumi Ito

This document describes how to connect and set up "QLab", the de facto standard show control system, and Python script for controlling CL/QL/TF series console.

TF Series with Tio1608-D System Setup Guide

  • Masafumi Ito

This guide introduces the setup procedure for the Yamaha TF Series digital mixing console and Tio1608-D I/O rack, as well as system examples based on the number of Tio1608-D units.

TF series Live Recording with Steinberg Nuendo Live

  • Masafumi Ito

This guide shows how quick and easy it is to achieve a high quality, live multi-track recording using a Yamaha TF series digital mixer, the software of Steinberg Nuendo Live, and a PC.

TF StageMix User Guide

  • Masafumi Ito

MonitorMix User Guide

  • Masafumi Ito