ZG01 มิกเซอร์ระบบเสียงเกมสตรีมมิ่ง

DM-305

ไมโครโฟนคุณภาพสูงที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อถ่ายทอดเสียงหลักและเสียงแบ็คอัพที่ชัดใส

DM-105

ไมโครโฟนคุณภาพสูงที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อถ่ายทอดเสียงหลักและเสียงแบ็คอัพที่ชัดใส