AG08 มิกเซอร์ไลฟ์สตรีมมิ่ง

โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้จากอินเทอร์เน็ต โดยสามารถดูได้จากหน้าเพจต่อไปนี้

AG รองรับไดรเวอร์ ASIO ต้องติดตั้งไดรเวอร์ USB ของ Yamaha Steinberg บน Windows หลังจากติดตั้งแล้ว คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ DAW ที่รองรับ ASIO ได้ เช่น Cubase AI และ WaveLab Cast สำหรับ Mac ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ ไดรเวอร์ของ OS ที่เป็นค่าเริ่มต้นจะทำงาน

AG08 รองรับแบตเตอรี่พกพา (USB-C, 5 V 1.5 A) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะใช้ได้กับแบตเตอรี่พกพาทุกชนิดหรือไม่

รายการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อ iPhone/iPad กับ AG08

- อะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB/อะแดปเตอร์มัลติพอร์ต Digital AV แบบ USB-C

- แบตเตอรี่พกพา (5 V 1.5 A เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB-C บนคอนโซล/ไมโครโฟน) สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า

*สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น iPadOS ของ AG08 Controller ได้จาก App Store

ใช้สวิตช์เพื่อลดระดับสัญญาณอินพุต เปิดสวิตช์ PAD หรือ HIGH/LOW เมื่อสัญญาณอินพุตผิดเพี้ยนหรือมีระดับที่สูงเกินไป

เป็นสวิตช์สำหรับเปิด/ปิดอีควอไลเซอร์และคอมเพรสเซอร์ซึ่งสามารถปรับคุณภาพเสียงและลดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงได้ตามลำดับ

ปุ่ม FX คือสวิตช์เปิด/ปิดสำหรับ REVERB และ DELAY

และปุ่มกดบน CH1 สำหรับตั้งค่า REVERB และ DELAY

แต่ละครั้งที่กดปุ่ม สถานะจะเปลี่ยนไประหว่าง REVERB เท่านั้น, DELAY เท่านั้น หรือ DELAY และ REVERB พร้อมไฟ LED สีน้ำเงินสำหรับแสดงสถานะ

คุณสามารถปรับเอฟเฟกต์ด้วยปริมาณ “FX SEND” ของ REVERB หรือ DELAY ที่เลือกโดยการหมุนปุ่ม

Controller แต่ละตัวเหล่านี้จะใช้ในการควบคุมค่าของเอฟเฟกต์ตัวเปลี่ยนเสียง PITCH และ FORMANT สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชั่น

ปุ่ม [LINE/USB] ใช้เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณเสียงอินพุตไปที่ CH3/4

เมื่อตั้งค่าปุ่มเป็น LINE สัญญาณเข้าจะมาจากอินพุตอนาล็อกของ AG08 และเมื่อตั้งค่าเป็น USB สัญญาณที่เป็นการตั้งค่าเอาต์พุตบน PC จะอินพุตไปยังแต่ละช่องสัญญาณ

ปุ่ม [STREAMING ON/OFF] ใช้เพื่อเลือกว่าจะรวมแหล่งสัญญาณเสียงอินพุตไปที่ CH3/4, CH5/6, CH7/8 หรือแยกออกจาก STREAMING OUT ช่องสัญญาณเอาต์พุตเสียง USB หลักจะใช้เป็นสัญญาณสตรีมมิ่งด้วย

เมื่อปิด แต่ละสัญญาณจะถูกส่งไปยังช่องสัญญาณ MONITOR OUT, MIX OUT และ USB AUX เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าปิดช่องสัญญาณ 7/8 ซึ่งมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนไว้ จะมีการสร้างสถานะซึ่งผู้ชมสตรีมมิ่งของคุณจะไม่ได้ยินเสียงคุณ มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะรับรู้ได้

AG08 มีซาวด์แพด 6 เสียง และแต่ละแพดสามารถกำหนดเสียงได้สูงสุด 5 วินาที สามารถเล่นเอฟเฟกต์เสียงที่กำหนดไว้และสื่อสัญญาณเสียงอื่นๆ เมื่อใดก็ได้ในระหว่างการสตรีมมิ่ง เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการสตรีมมิ่งของคุณ

ข้อมูล PCM แบบเชิงเส้น (16 บิท, 48 kHz) จะถูกบันทึกบน AG08 สูงสุด 5 วินาที* (wav/flac/mp3)

ไม่สามารถนำเข้าไฟล์เสียงที่มีความยาวเกิน 30 นาที ผ่าน AG08 Controller ได้

*สามารถกำหนดความยาวให้กับแต่ละซาวด์แพดเป็นไฟล์ตัวอย่างหลังจากโหลด/บันทึกไฟล์ได้

ปุ่มเหล่านี้ใช้ในการบันทึกไปยังซาวด์แพด

เมื่อใช้งาน [Sound pad] ร่วมกับปุ่ม [SHIFT]/[REC] คุณจะสามารถบันทึกเสียงไปยังแพดใดก็ได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน

AG08 มีตัวเลือกบางอย่างเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ MIX OUT คุณสามารถเลือกได้จากเมนู [การตั้งค่า] > [OUTPUT] ของ AG08 Controller ตามค่าเริ่มต้น โปรดดูคู่มือการใช้งาน

ต้องติดตั้งไดรเวอร์ USB เพื่อเชื่อมต่อคอนโซล/ไมโครโฟนไปยัง PC สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์ USB โปรดอ้างอิงจากข้อมูลต่อไปนี้

AG08 มีแอปพลิเคชันควบคุมเฉพาะ ชื่อว่า AG08 Controller โปรดดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้+

*สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น iPadOS ของ AG08 Controller ได้จาก App Store

ให้ปรับระดับเสียง AUX บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อสวิตช์แบบเท้าเหยียบ FC-5 ของ Yamaha ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ากับคอนโซลทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการตั้งค่า INPUT MUTE, TAP TEMPO, VOICE EFFECT, OUTPUT DIMMER ด้วยสวิตช์แบบเท้าเหยียบได้ สามารถกำหนดการตั้งค่าที่จะควบคุมโดยสวิตช์แบบเท้าเหยียบได้ใน AG Controller

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB type-c ที่คุณกำลังใช้อยู่

- หากคุณใช้แหล่งจ่ายไฟบัส DC ขนาด 5 V จากอุปกรณ์ PC/iOS ให้ลองเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟ AC/DC “PA-150B” เข้ากับขั้วอินพุต 12 V

*AG08 ต้องใช้กระแสไฟฟ้า 1.5 A เพื่อการทำงานที่เสถียร

*PA-150B จะมาพร้อมกับ AG08

โปรดตรวจสอบว่ามีอะไรเสียบอยู่ที่ช่องสัญญาณเข้า Headset Mic หรือไม่ ไม่สามารถใช้ช่องสัญญาณเข้า CH1 และ Headset Mic พร้อมกันได้ สามารถใช้งานช่องสัญญาณอินพุต Headset Mic ได้เป็นลำดับแรก

โปรดตรวจสอบว่ามีอะไรเสียบอยู่ที่ช่องสัญญาณออก Headset หรือไม่ ช่องต่อเอาต์พุต Headphone และช่องต่อเอาต์พุต Headset ของ AG ซีรีส์ ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้ สามารถใช้งานช่องสัญญาณเอาต์พุต Headset ได้เป็นลำดับแรก

โปรดตรวจสอบว่าระดับ GAIN สูงเกินไปหรือสวิตช์ LINE ปิดอยู่หรือไม่ และให้ลองพูดใส่ไมโครโฟน

กดสวิตช์ [MIX MINUS (MIC)] เพื่อเปิด สวิตช์ [MIX MINUS (MIC)] จะป้องกันไม่ให้เสียงสวนทางกันไปมาเมื่อผู้ใช้งานเผยแพร่สัญญาณทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถลดเสียงจากหูฟังเฮดโฟนได้ด้วยการเปิดสวิตช์ [MONITOR MUTE] หากเปิดสวิตช์ [MIX MINUS (MIC)] แล้ว จะไม่ได้ยินเสียงของ CH1 และ CH2 (เฉพาะกรณีที่เปิดสวิตช์ 2G GUITAR ไว้สำหรับ AG03)

โปรดติดตั้ง AG08 Controller เพื่อปรับพารามิเตอร์ EFFECT

AG08 มีแอปพลิเคชันควบคุมเฉพาะ ชื่อว่า AG08 Controller ซึ่งต่างจาก AG รุ่นอื่นที่สามารถใช้งานด้วย AG Controller