R Series (AD/DA) I/O Rack

Rio3224-D Rio1608-D Ri8-D Ro8-D
อัตราความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง ภายนอก 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)
สัญญาณเสียงดีเลย์ Less than 3ms INPUT to OUTPUT, connect with CL5 using Dante, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz Less than 3ms INPUT to OUTPUT, connect with CL5 using Dante, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz Less than 3ms INPUT to OUTPUT, connect with CL5 using Dante, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz Less than 3ms INPUT to OUTPUT, connect with CL5 using Dante, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=44.1kHz, 48kHz / Less than 0.05% 20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=88.2kHz, 96kHz INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min. Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=44.1kHz, 48kHz / Less than 0.05% 20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=88.2kHz, 96kHz INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min. Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=44.1kHz, 48kHz / Less than 0.05% 20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=88.2kHz, 96kHz INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min. Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=44.1kHz, 48kHz / Less than 0.05% 20Hz-40kHz@+4dBu into 600Ω, Fs=88.2kHz, 96kHz INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min.
ความถี่ในการตอบสนอง +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz / +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=88.2kHz, 96kHz +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz / +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=88.2kHz, 96kHz +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz / +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=88.2kHz, 96kHz +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz / +0.5, -1.5dB 20Hz-40kHz, refer to +4dBu output @1kHz, INPUT to OUTPUT, Fs=88.2kHz, 96kHz
ไดนามิก เรนจ์ 108dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min 108dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min 108dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min 108dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain = Min
ฮัม & วอยซ์เลเวล การใส่เสียงเทียบเท่า -128dBu typ., Equivalent Input Noise, Input Gain=Max -128dBu typ., Equivalent Input Noise, Input Gain=Max -128dBu typ., Equivalent Input Noise, Input Gain=Max -128dBu typ., Equivalent Input Noise, Input Gain=Max
การส่งออกเสียงที่เหลือ -88dBu Residual output noise, ST master off -88dBu Residual output noise, ST master off -88dBu Residual output noise, ST master off -88dBu Residual output noise, ST master off
Crosstalk -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = Min. -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = Min. -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = Min. -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = Min.
กำลังไฟที่ต้องใช้ US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz
ไฟฟ้าที่ใช้ 120W 70W 35W 35W
ขนาด กว้าง 480mm (18 7/8in) 480mm (18 7/8in) 480mm (18 7/8in) 480mm (18 7/8in)
สูง 232mm (9 1/4in) 144mm (5 3/4in) 44mm (1 3/4in) 44mm (1 3/4in)
ลึก 362mm (14 1/4in) 361.5mm (14 1/4in) 362mm (14 1/4in) 359mm (14 1/8in)
น้ำหนักรวม 12.4kg (27.3lb) 8.8kg (19.4lb) 4.5kg (9.9lbs) 4.4kg (9.7lbs)
อุปกรณ์เสริม Dante Virtual Soundcard license sheet Dante Virtual Soundcard license sheet - -
อื่น ๆ Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃

Analog input characteristics

Input Terminals GAINActual Load
Impedance
For Use With
Nominal
Input LevelConnector
NominalMax. before clip
INPUT
1-32 (Rio3224-D)
1-16 (Rio1608-D)
1-8 (Ri8-D)
+66dB 7.5kΩ 50-600Ω Mics &
600Ω Lines
-62dBu (0.616mV)
-42dBu (6.16mV)
XLR-3-31 type (Balanced)*1
-6dB +10dBu (2.45V) +30dBu (24.5V)

*1. XLR-3-31 type connectors are balanced.(1=GND, 2=HOT, 3=COLD)
*2. In these specifications, 0dBu = 0.775 Vrms.
*3. All input AD converters are 24bit linear, 128times oversampling.
*4. +48V DC ( phantom power ) is supplied to INPUT XLR type connectors via each individual software controlled switch.

Analog output characteristics

Output Terminals Actual Source
Impedance
For Use With
Nominal
Max.Output Level
Select SW*4
Output LevelConnector
Nominal Max. before clip
OUTPUT
1-16 (Rio3224-D)
1-8 (Rio1608-D, Ro8-D)
75Ω 600Ω Lines +24dB (default) +4dBu (1.23 V)
+24dBu (12.3V)
XLR-3-32 type (Balanced)*1
+18dB -2dBu (616mV) +18dBu (6.16V)

*1. XLR-3-32 type connectors are balanced.( 1=GND, 2=HOT, 3=COLD )
*2. In these specifications, 0dBu = 0.775 Vrms.
*3. All output DA converters are 24bit, 128times oversampling.
*4. There are switches inside the body to preset the maximum output level. *5. Rio3224-D only

Digital Input & Output Characteristics

Terminal Format Data length Level Audio Connector
Primary/Secondary Dante 24bit or 32bit 1000Base-T 24ch Input/32ch Output (Rio3224-D)
8ch Input/16ch Output (Rio1608-D)
8ch Output (Ri8-D)
8ch Input (Ro8-D)
etherCON Cat5e (Rio3224-D, Rio1608-D)
RJ-45 (Ri8-D, Ro8-D)

Digital Output Characteristics

Terminal Format Data length Level Connector
AES/EBU OUT 1/2 - 7/8 *1 AES/EBU Professional Use 24bit RS422 XLR-3-32 type (Balanced)*2

*1 Rio3224-D only
*2. XLR-3-32 type connectors are balanced.( 1=GND, 2=HOT, 3=COLD )