ACU16-C

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
NetworkAmp Manager V1.1.0EPlus for Win 7/ Vista/ XP/ 2000 Win 4MB 2006-12-12
ACU/NHB Firmware V1.11 & CobraNet(CM-1) Firmware V2.9.16 for Win 7/Vista/XP Win 467KB 2006-02-20
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ACU16-C NHB32-C NetworkAmp Manager Owner's Manual [796KB]
ACU16-C NHB32-C Owner's Manual [2.1MB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CAD Data (ACU16-C) [73KB]
Data Sheet (ACU16-C) [888KB]