YTR-8335S บีแฟลตทรัมเป็ต

Bell

การออกแบบปากแตรใหม่ทำให้เกิดแรงต้านที่เหมาะสมที่สุดเพื่อโทนเสียงหลักที่ทรงพลัง ดีไซน์แบบใหม่นี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเล่นในช่วงเสียงที่สูงขึ้นอีกด้วย

วาล์วเคสซิงและลูกสูบ

วาล์วเคสซิงและลูกสูบที่บางขึ้น รวมถึงการปรับองศาของท่อสาขาใหม่ (ข้อนิ้ว) ทำให้การตอบสนองดีขึ้นและให้แรงต้านทานขณะเป่าที่ส่งผลดีที่สุดต่อผู้เล่น

ปุ่มบนท่อสไลด์แรก

ปุ่มบนท่อสไลด์แรกมีไว้เพื่อปรับแรงต้านขณะเป่าอย่างละเอียดเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

ท่อปล่อยน้ำลาย

มีการปรับให้ร่องของท่อปล่อยน้ำลายที่ท่อสไลด์หลักสูงขึ้นเพื่อมอบแรงต้านทานที่ดีที่สุด และส่วนปลายของสปริงท่อปล่อยน้ำลายได้รับการปรับให้เป็นทรงโค้งเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้น

Case

TRC-801E ดับเบิลเคสที่สามารถถือไว้ในมือ สะพายไหล่ หรือสะพายหลังก็ได้