เพอร์โซนอลสตูดิโอ

STX-2

Personal Studio™ for New SILENT Brass™(with Brass Resonance Modeling™)

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง