อัลโต้ รีคอร์เดอร์พลาสติกจากพืชทดแทน

ตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก “TERRAMAC®” จะให้โทนเสียงที่นุ่มนวลและสมดุลซึ่งใกล้เคียงกับโทนเสียงของรีคอร์เดอร์ไม้

YRA-48B

อัลโต้รีคอร์เดอร์ระบบบาโรก ตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติกวัสดุชีวมวล UNITIKA “TERRAMAC®” จะให้โทนเสียงที่นุ่มนวลและสมดุลซึ่งใกล้เคียงกับโทนเสียงของรีคอร์เดอร์ไม้ ระบบ: บาโรก, ท่อลม: ทรงโค้ง

YRA-402B

อัลโต้รีคอร์เดอร์ระบบบาโรก ตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติกวัสดุชีวมวล UNITIKA “TERRAMAC®” จะให้โทนเสียงที่นุ่มนวลและสมดุลซึ่งใกล้เคียงกับโทนเสียงของรีคอร์เดอร์ไม้ ระบบ: บาโรก, ท่อลม: โค้ง, รุ่น Rottenburgh

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวเครื่องทำจากวัสดุพลาสติกชีวมวล UNITIKA “TERRAMAC®”: การนำวัสดุที่มาจากพืชซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้กับเครื่องดนตรีเป็นครั้งแรกของโลก* * อ้างอิงจากการวิจัยเครื่องดนตรีที่มีจำหน่ายทั่วไปของเราในเดือนมิถุนายน 2014

ประสิทธิภาพของเครื่องดนตรีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

การเปลี่ยนแปลงวัสดุส่งผลต่อโทนเสียงที่นุ่มนวลและสมดุลซึ่งใกล้เคียงกับรีคอร์เดอร์ไม้ รวมถึงปรับปรุงการตอบสนองต่อลมหายใจและการควบคุมช่วงเสียงสูงได้ดีขึ้น

สีที่เหมือนพืชซึ่งนำมาใช้ล่าสุด

มีการเลือกสีโทนสว่างเพื่อดึงเอาภาพลักษณ์ของพืชออกมา เช่น ข้าวโพดและอื่นๆ มาใช้ในรีคอร์เดอร์และเคสเป็นครั้งแรก

Newly-adopted-plant-like-colors

พลาสติกที่ได้จากพืช “TERRAMAC®”

TERRAMAC® เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากบริษัท UNITIKA LTD. ในการผสมพอลิแลคติคแอซิด (PLA)* เข้ากับวัสดุอื่นๆ จากนั้น ปรับปรุงและหล่อแบบ ปัจจุบันนี้ มีการนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่บรรจุภัณฑ์อาหารไปจนถึงส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Yamaha นั้นใช้ TERRAMAC® ในรีคอร์เดอร์เพื่อรักษาความทนทาน ความแข็งแกร่ง และรูปลักษณ์ที่เหมือนกับยางเรซิน ABS แบบเก่าเอาไว้ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อีกด้วย Yamaha ต้องการสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยการป้องกันภาวะโลกร้อนและลดการใช้ทรัพยากรเคมีพร้อมกับผลิตเครื่องดนตรีคุณภาพสูง

*Polylactic acid (PLA): พอลิแลคติคแอซิด เป็นเรซินที่ได้จากไบโอชีวมวลที่ทำมาจากแลคติคแอซิดที่เกิดขึ้นจากการหมักน้ำตาลจากพืช พลาสติกชนิดนี้จะสร้างก๊าซ CO2 น้อยกว่าพลาสติกชนิดอื่นมากเมื่อเผาไหม้ และเนื่องจากมีการปลูกพืชเพื่อดูดซับก๊าซ CO2 จากชั้นบรรยากาศ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่คาดว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อย่างมาก พอลิแลคติคแอซิดมีความร้อนของการเผาไหม้ครึ่งหนึ่งถึงหนึ่งในสามของการเผาไหม้พลาสติกจากปิโตรเลียม และแน่นอนว่าไม่มีการปล่อยก๊าซพิษ เช่น ไดออกซินหรือไฮโดรเจนคลอไรด์เมื่อเผาไหม้

TERRAMAC®Logo Plant-based plastic “TERRAMAC®”

เพราะเหตุใดพลาสติกทดแทนจากพืชจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม?

1. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 การปลูกพืชเพื่อดูดซับก๊าซ CO2 จะไม่ทำให้ปัญหาภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น แม้ว่าพลาสติกทดแทนจากพืชจะมีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 เท่ากับวัสดุอื่นๆ ในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้ และกำจัด แต่ปริมาณก๊าซ CO2 ทั้งหมดก็ลดลงเช่นกันจากปริมาณที่ดูดซับได้ระหว่างการปลูกพืช 2. ลดการใช้น้ำมัน น้ำมันยังคงเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในพลาสติก แต่แหล่งทรัพยากรมีจำกัดและจะหมดลงในอนาคตอันใกล้นี้ การทดแทนวัตถุดิบบางส่วนด้วยวัสดุทดแทนจากพืชจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ลงได้ จึงช่วยยืดอายุแหล่งทรัพยากรฟอสซิล

ได้รับการรับรองจาก Yamaha ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Eco Products Logo

รีคอร์เดอร์พลาสติกจากพืชทดแทนได้รับการรับรองจาก Yamaha ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Yamaha มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานของ “วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์”

ความคิดเห็นจากศิลปิน: วง Kuricorder Quartet

Artist Comment Kuricorder Quartet

“สร้างโทนเสียง ‘จัดจ้าน’ ได้ยอดเยี่ยม! น้ำหนักมีความเหมาะสมสำหรับเครื่องดนตรี และโทนเสียงมีความไพเราะมากเช่นกัน แรงต้านอยู่ในระดับที่สบาย คุณจึงสามารถเป่าแบบหนักแน่นได้ สามารถสร้างโน้ตโดยเฉพาะช่วงเสียงสูงได้ง่าย ความละเอียดของโน้ตยอดเยี่ยมและการตัดลิ้น (Tonguing) ทำได้ง่าย โน้ตต่างๆ มีการกำหนดตำแหน่งไว้อย่างสมดุลดี โซปราโนรีคอร์เดอร์มีเสียงที่ไพเราะ รีคอร์เดอร์แต่ละเครื่องจะมีเสียงสูงต่ำต่างกัน จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาเล่นประสานกัน (Unison) และเพียงแค่เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ก็ส่งผลให้ได้เสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเน้นความลุ่มลึกของรีคอร์เดอร์ในฐานะเครื่องดนตรี การส่งเสริมให้เด็กที่เริ่มเล่นรีคอร์เดอร์มีระดับพัฒนาการที่มากขึ้นจึงมีความจำเป็น”

วง Kuricorder Quartet กับรีคอร์เดอร์พลาสติกจากพืชทดแทน

เพลิดเพลินกับการแสดงจากวง Kuricorder Quartet ที่โรงงานโทโยโอกะของ Yamaha

ระบบนิ้วเยอรมันและบาโรก

German and Baroque fingering systems

รีคอร์เดอร์หลายรุ่นของ Yamaha มีระบบนิ้วให้เลือกแบบ “เยอรมัน” หรือ “บาโรก” เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานตามความนิยมและธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่น ระบบนิ้วเยอรมัน: YRS-401 ระบบนิ้วบาโรก: YRS-402B, YRA-48B/402B

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง