ปิกโคโล

YPC-32

Student Piccolos.

YPC-62

Headjoint: Grenadilla