ผลิตเครื่องดนตรีเป็นระยะเวลายาวนาน

เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะผลิตเครื่องดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อแบ่งปันความหลงใหลและศักยภาพทางดนตรีร่วมกับผู้คนให้ได้มากที่สุด

ในตอนนี้ เราจะเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการริเริ่มสร้างสรรค์เครื่องเป่าและเครื่องเพอร์คัสชั่น


การปลูกป่าทดแทนในแทนซาเนียภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น


ตัวเครื่องของคลาลิเนต โอโบ และปิคโคโลนั้นทำมาจากไม้เนื้อแข็งสีดำชื่อ Grenadilla (หรืออีกชื่อคือ African Blackwood) มีต้นกำเนิดที่สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา

ไม้ Grenadilla ถือเป็นองค์ประกอบที่ขาดเสียไม่ได้ในการผลิตเครื่องดนตรี แต่เป็นที่รู้กันดีว่าไม้ดังกล่าวอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์

ด้วยเหตุนี้ Yamaha จึงส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าทดแทน ภายใต้ความร่วมมือกับ NGO และประชาชนท้องถิ่นของแทนซาเนีย จวบจนปัจจุบันนี้ เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ราวๆ 7,400 ต้นภายในระยะเวลา 4 ปี

แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลากว่า 100 ปีกว่าต้นไม้จะเติบโตจนมีขนาดเหมาะสมที่จะสามารถนำมาใช้ผลิตเครื่องดนตรีได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีต้นไม้และเครื่องดนตรีสำหรับใช้งานเป็นเวลา 100 ปีนับจากปัจจุบัน เราจึงขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคตภายใต้ความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจและชาวบ้าน

ด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์นี้ 95% ของมูลค่าการซื้อขายจากการการตัดไม้และการจำหน่ายนั้นเป็นรายได้ของชาวบ้าน ต้องขอบคุณโครงสร้างระบบดังกล่าวที่ทำให้มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและสำนักงานหมู่บ้านแห่งใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก รวมทั้งมีมีเงินทุนที่จะซื้อเตียงและที่นอนให้กับคลินิกต่างๆ อีกทั้งเรายังส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสตรีโดยมอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็กๆ เพื่อใช้สำหรับไปโรงเรียน

คำมั่นสัญญาอื่นๆ ของเรา

- จัดหาไม้จากป่าที่ผ่านการรับรอง

- ใช้ไม้ที่ตัดและขายอย่างถูกกฎหมายจากแหล่งที่ชัดเจน

- ตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แหล่งกำเนิด หรือ ผลกระทบในรูปแบบอื่นๆ

- ไม่ใช้ต้นไม้ที่ดัดแปลงพันธุกรรม

- ใช้แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง ดำเนินการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์นี้


การผลิตเครื่องดนตรีแบบ Mass Production ครั้งแรกในโลก

ใช้โลหะบัดกรีที่ปลอดสารตะกั่ว


ภายในโรงงานผลิตเครื่องเป่า มีหลายๆ กระบวนการที่เป็นงานฝีมือซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบัดกรี (การเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน)

โดยทั่วไปแล้วจะใช้ตะกั่วในการบัดกรี ทั้งนี้ สารตะกั่วอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์ต่างๆ

เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องดนตรีที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยจนสามารถผลิตเครื่องเป่าด้วยกระบวนการบัดกรีที่ไม่ใช้ตะกั่วได้เป็นครั้งแรกในโลก

ในปัจจุบัน เครื่องดนตรีประเภทเป่า* ทั้งหมดที่ส่งจากโรงงาน Yanaha นั้นใช้โลหะบัดกรีที่ปลอดสารตะกั่ว

*ยกเว้นฟลุตทอง

การลดปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์

ไม่ใช่แต่ในกระบวนการผลิตเครื่องเป่า แต่ยังรวมถึงเครื่องเพอร์คัสชั่นด้วยเช่นกัน

ฟอร์มาลดีไฮด์ คือ สารที่อยู่ในกาวที่ใช้กับไม้ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Sick House Syndrome

เพื่อจำกัดปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ Yamaha จึงได้ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ กาว รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการผลิตภายในโรงงานผลิตเครื่องเพอร์คัสชั่นของเรา เครื่องเพอร์คัสชั่นทุกชิ้นของ Yamaha ที่จัดส่งไปยังประเทศต่างๆ นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ


ความพยายามที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตเครื่องดนตรีประเภทเป่าของ Yamaha


Yamaha ผลิตเครื่องเป่าที่โรงงานในชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จีนและอินโดนีเซีย

ในขั้นตอนการผลิตเครื่องเป่านั้นต้องใช้น้ำปริมาณมากเพื่อระบายความร้อนชิ้นส่วนต่างๆ เคลือบเมมเบรน (การชุบเคลือบโลหะ) รวมถึงการทำความสะอาดเครื่องดนตรี อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดน้ำเสียปริมาณมาก

Yamaha เริ่มการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์น้ำตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 โดยการใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลรวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย ยกตัวอย่างเช่น เรามีการสำรวจอยู่เป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่าน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานผลิตนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำหรือสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าแม่น้ำหรือทะเลในบริเวณดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ ในปัจจุบัน เรายืนยันว่าแทบไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

การริเริ่มในโรงงานแต่ละแห่ง

โรงงานโทโยโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มีการเปิดตัวเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ในปีค.ศ. 2010 เราให้ความสำคัญกับการปล่อยกรดและอัลคาไลน์จากกระบวนการผลิตโดยลดปริมาณการปล่อยสารดังกล่าวลงประมาณ 80%

โรงงานเซียวซาน ประเทศจีน

ในปัจจุบัน มีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 80% ตามกฎหมายของมณฑลเจ้อเจียง ภายใต้กฎหมายดังกล่าว มาตรฐานต่างๆ จะมีความเข้มงวดกว่ามาตรฐานน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

น้ำหล่อเย็นซึ่งจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนทองแดงในเครื่องเป่าจะถูกนำมาหมุนเวียนและใช้ซ้ำ วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ประมาณ 5700 ตันต่อปี

Yamaha Musical Products Indonesia

ในปัจจุบัน มีการนำน้ำเสียจากโรงงานกลับมาใช้ใหม่กว่า 60% นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณสารเคมีที่ใช้งานในการผลิตอีกด้วย

ไม่เพียงแต่ในกระบวนการผลิตเครื่องเป่า แต่ยังรวมถึงการใช้น้ำที่ผานกระบวนการรีไซเคิลในกระบวนการผลิตเครื่องบันทึกอีกด้วย วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ประมาณ 12,000 ตันต่อปี