ปากเป่าอัลโต้ (เทเนอร์) ฮอร์น

  Rim Inner Diameter
◀ SmallLarge ▶
Cup
Volume & Shape
   
37C4  
  38D4
  Neo38D
  Neo Series