เครื่องเป่ามาร์ชชิ่ง

Mellophones

YMP-204MS

Frenchhorns

YHR-302MS

Baritones

YBH-301MS

ยูโฟเนียม

YEP-201MS

Convertible Euphoniums.

YEP-202MS

ยูโฟเนียม

ทูบา

YBB-105MS

Convertible BBb Tubas.

YBB-201MS

Convertible BBb Tubas.

YBB-202MS

BBb Tubas.

YEB-201MS

Convertible Eb Tubas.

ซูซาโฟน

YSH-411S

YSH-301 ยกเลิกการผลิต