ฟลูเกิลฮอร์น

Flugelhorns

Yamaha Flugelhorns YFH-8310Z

YFH-8310Z

Z ฟลูเกิลฮอร์นรุ่น Custom

Yamaha Flugelhorns YFH-8315G

YFH-8315G

ฟลูเกิลฮอร์นรุ่น Custom

YFH-631G

Professional Flugelhorns.

YFH-8310Z ยกเลิกการผลิต

Custom Z Flugelhorns.

YFH-8315G ยกเลิกการผลิต

Custom Flugelhorns.