YCR-6335II บีแฟลตคอร์เนต

คอร์เนต YCR-6335SII ระดับ Professional ซีรีส์ใหม่ เป็นรุ่นถัดมาของ YCR-6330SII ที่เปิดตัวในปี 1997 ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตวาล์วเคสซิงแบบใหม่ที่ให้คุณภาพดีกว่า โดยเฉพาะลักษณะของเสียงและความรู้สึกในการเป่า

YCR-6335II

ปากแตร: ทองเหลือง Yellow brass, เคลือบผิว: แลคเกอร์สีทอง

YCR-6335SII

ปากแตร: ทองเหลือง Yellow brass, เคลือบผิว: ชุบเงิน

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง