บาสซูน

บาสซูน

Yamaha Bassoons YFG-811

YFG-811/811C สินค้าใหม่

บาสซูนแบบเฉพาะที่มีผนังเครื่องบางลง <รุ่นที่ 3>

Yamaha Bassoons YFG-812

YFG-812/812C สินค้าใหม่

บาสซูนแบบเฉพาะที่มีผนังเครื่องหนาขึ้น <รุ่นที่ 3>

YFG-811/811C ยกเลิกการผลิต

บาสซูนแบบเฉพาะที่มีผนังเครื่องบางลง

YFG-812/812C ยกเลิกการผลิต

บาสซูนแบบเฉพาะที่มีผนังเครื่องหนาขึ้น