สายคล้องคอสำหรับแซกโซโฟน

1. แผ่นรองคอแบบปรับได้: ปรับตำแหน่งได้ง่ายขึ้นขณะเล่น

2. วัสดุที่อ่อนนุ่มขึ้นบริเวณขอบของแผ่นรองคอ: ปรับตำแหน่งได้ง่ายขึ้นขณะเล่น

3. ความกว้างของแผ่นรองคอแคบลง: แรงกดน้อยลงและมีความยืดหยุ่นรอบๆ คอมากขึ้น

4. ปรับปรุงตัวปรับเลื่อน: ตัวปรับเลื่อนมีความคงที่มากขึ้นและไม่เลื่อนไปมาขณะเล่น